The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1964 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

1.8.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Abstract

Second draft of letter dated 1.8.1818.

See Original [Translation]

Rom d. 1 August 1818.

Jeg har med største Glæde modtaget den Skrivelse som den Kongelige Bygnings Comission har beæret mig med, under den 20 af f. M. Intet i verden kunde være mig meer smigrende, og tilige behageligere end at beskiæftige mig for min Konge, og mit fædreneland, og den Maade paa hvilken Hans Majestæt har værdiget at antage det forslag som Hs Exceellence GeheimeRaad Baron Schubart giorde paa mine Vegne til Hs Høyhed Prins Christian, opfylde mine kiæreste Ønsker.
Til Cariatiderne har jeg alt to skiønne Stykker Marmor, og paa disse skal nu strax

General Comment

  • First draft in his own hand dated 1.8.1818.
  • Second draft in his own hand dated 1.8.1818.
  • Third draft written by a copyist dated 1.8.1818.

Archival Reference
m35 I, nr. 11
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Det færdige brev er gengivet hos Thiele II, p. 377-379.
Subjects
Commission for Christiansborg
Persons
Christian 8. · Frederik 6. · Herman Schubart
Works
Last updated 11.10.2016 Print