1.8.1818

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Slotsbygningskommissionen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Second draft of letter dated 1.8.1818.

Document

Rom d. 1 August 1818.

Jeg har med største Glæde modtaget den Skrivelse som den Kongelige Bygnings Comission har beæret mig med, under den 20 af f. M. Intet i verden kunde være mig meer smigrende, og tilige behageligere end at beskiæftige mig for min Konge, og mit fædreneland, og den Maade paa hvilken Hans Majestæt har værdiget at antage det forslag som Hs Exceellence GeheimeRaad Baron Schubart giorde paa mine Vegne til Hs Høyhed Prins Christian, opfylde mine kiæreste Ønsker.
Til Cariatiderne har jeg alt to skiønne Stykker Marmor, og paa disse skal nu strax

Oversættelse af dokument

Rome, August 1st 1818.

With the greatest pleasure I have received the favour of the 20th last month with which the Royal Building Commission has honoured me. Nothing in the world could be more flattering and agreeable to me than occupying myself for my King and my native land and the way in which His Majesty has vouchsafed to accept the proposal which His Excellency Geheimraad [titular Privy Councillor] Baron Schubart made on my behalf to His Highness Prince Christian fulfils my most cherished wishes.
For the Caryatids I have two beautiful pieces of marble and I shall immediately [begin] these


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m35 I, nr. 11

Thiele

Det færdige brev er gengivet hos Thiele II, p. 377-379.

Subjects

Persons

Works

A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56

Last updated 11.10.2016