No. 230 af 10318
Afsender Dato Modtager
Johan Jacob Ekman [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig primo 1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet kan ikke dateres præcist, men informationer i Ekmans brev 24.2.1801, samt Thorvaldsens stambog, N213, definerer det senest mulige afsendelsestidspunkt, idet stambogsindførslen formentlig blev skrevet ved Ekmans afrejse. Notitsen må nemlig være skrevet, mens Ekman endnu opholdt sig i Rom. Ekman har skrevet i Thorvaldsens stambog 31.1.1801 og må derfor have været i Rom på dette tidspunkt. Allerede 24.2.1801 modtager Thorvaldsen imidlertid et brev fra Ekman afsendt fra Firenze. Dette brev er ifølge Ekman afsendt med en uges forsinkelse, hvorfor Ekman senest omkring 17.2.1801 må være ankommet til Firenze. Yderligere fremgår af brevet, at Ekmans rejse til Firenze tog ni dage, hvorfor Ekman senest må være rejst fra Rom 8.2.1801. Endelig fremgår af brevene, at Ekman har opholdt sig så længe i Rom, at Thorvaldsen modellerede en buste af ham (se evt. referenceartiklen om Ekmans buste og forsvundne kasser), hvorfor dateringen antagelig må være primo 1801.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Sig. Thorwaldsen.

Resumé

Ekman beder Thorvaldsen komme på besøg, så han kan hjælpe en kunstner med dennes korrektur.

Se original

Wenn Sie Zeit haben; so seyn Sie so gut um 9 Uhr zu mir zu kommen, um dem Moeglich bey seiner Correctur mit Ihrem Rathe beyzustehen.

Ekman

Generel kommentar

Den korte notits er skrevet på et rektangulært stykke papir (ca. 7×20 cm) udklippet af et større ark. Brevet har været været foldet til en smal billet.

Arkivplacering
gmV, nr. 100
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Omtalt hos Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 71.
Emneord
Ekmans buste og forsvundne kasser · Invitationer til Thorvaldsen, i Italien · Kunstnermiljøet i Rom
Personer
Friedrich Möglich
Sidst opdateret 13.10.2014 Print