No. 231 af 10318
Afsender Dato Modtager
Georg Zoëga [+]

Afsendersted

Rom

7.1.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Georg Zoëga attesterer over for rette vedkommende myndighed, at Thorvaldsen er en dansk billedhugger, udsendt af Kunstakademiet og bosiddende i Rom siden marts 1797. Han udøver sin profession i byen og råder over et værksted.
Bankieren Domenico Lavaggi bevidner, at han udbetaler Thorvaldsens stipendium.

Se original

Attesto che il Sigr Bertel Thorvaldsen Danese, scultore pensionato della Reale Academia delle Belle Arti di Copenaghen, dimorante in Roma sin dal mese di Marzo 1797, quì si trattiene per ordine della suddetta Reale Academia, attendendo alla sua professione, e tenendo studio aperto di scoltura.

Roma questo di 7 Gennajo 1801
G. Zoega
Agente e Console di Sua Ma-
està il Re di Danimarca
in Roma.

Io Sottoscritto affermo quanto Sopra, essendo il Banchiere, che se paga il sio [sic] assegnamento.
Roma Li 7. Genno. 1801 Domenico Lavaggi
Generel kommentar

Ifølge Thiele I, p. 164-165 blev denne attest til som følge af en regeringsbeslutning om at foretage en optælling af fremmede i Rom. Den turbulente tid, Rom gennemlevede i årene efter franskmændenes første erobring af byen i 1798, havde gjort leveomkostningerne ekstraordinært høje omkring 1800, hvorfor flere fremmede havde valgt at forlade byen. Heraf behovet for en optælling og en identifikation af de fremmede og deres gøremål i Rom.

Arkivplacering
m30 I, nr. 14
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 165.
Emneord
Identifikationspapirer · Kunstakademiet, stipendium
Personer
Kunstakademiet, København · Domenico Lavaggi
Sidst opdateret 26.09.2018 Print