7.1.1801

Afsender

Georg Zoëga

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Georg Zoëga attesterer over for rette vedkommende myndighed, at Thorvaldsen er en dansk billedhugger, udsendt af Kunstakademiet og bosiddende i Rom siden marts 1797. Han udøver sin profession i byen og råder over et værksted.
Bankieren Domenico Lavaggi bevidner, at han udbetaler Thorvaldsens stipendium.

Dokument

Attesto che il Sigr Bertel Thorvaldsen Danese, scultore pensionato della Reale Academia delle Belle Arti di Copenaghen, dimorante in Roma sin dal mese di Marzo 1797I, quì si trattiene per ordine della suddetta Reale Academia, attendendo alla sua professione, e tenendo studio apertoII di scoltura.

Roma questo di 7 Gennajo 1801
G. Zoega
Agente e ConsoleIII di Sua Ma-
està il Re di Danimarca
in Roma.

Io Sottoscritto affermo quanto Sopra, essendo il Banchiere, che se paga il sio [sic] assegnamentoIV.
Roma Li 7. Genno. 1801 Domenico LavaggiV

Generel kommentar

Ifølge Thiele I, p. 164-165 blev denne attest til som følge af en regeringsbeslutning om at foretage en optælling af fremmede i Rom. Den turbulente tid, Rom gennemlevede i årene efter franskmændenes første erobring af byen i 1798, havde gjort leveomkostningerne ekstraordinært høje omkring 1800, hvorfor flere fremmede havde valgt at forlade byen. Heraf behovet for en optælling og en identifikation af de fremmede og deres gøremål i Rom.

Arkivplacering

m30 I, nr. 14

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 165.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Brevstedet er et endnu et belæg for Thorvaldsens ankomst til Rom 8.3.1797, se Thorvaldsen-kronologien.

  2. Med dette udtryk menes antagelig ikke bare, at Thorvaldsens værksted var åbent for eventuelle kunder og kunstinteresserede rejsende, men også at det var tilgængeligt for evt. tilsyn af myndighederne.

  3. Georg Zoëga var 1799-1802 dansk agent/konsul ved pavehoffet. Denne attest har han altså udfyldt i sin officielle egenskab, og ikke i første omgang som Thorvaldsens ven.

  4. Domenico Lavaggis udsagn dokumenterer, at han på Kunstakademiets vegne stod for udbetalingen af Thorvaldsens rejsestipendium.
    Lavaggi modtog også Thorvaldsens post nu og da, se brev af 21.7.1800 fra Abildgaard.

  5. Den romerske bankier Domenico Lavaggi.

Sidst opdateret 26.09.2018