No. 231 of 10318
Sender Date Recipient
Georg Zoëga [+]

Sender’s Location

Rom

7.1.1801 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Georg Zoëga attests to the authorities that Bertel Thorvaldsen is a Danish sculptor, supported by the Royal Danish Academy of Fine Arts, residing in Rome since March 1797. He practices his profession and runs a studio.
 The banker Domenico Lavaggi certifies that he administers the payment of Thorvaldsen’s travelling grant.

See Original

Attesto che il Sigr Bertel Thorvaldsen Danese, scultore pensionato della Reale Academia delle Belle Arti di Copenaghen, dimorante in Roma sin dal mese di Marzo 1797, quì si trattiene per ordine della suddetta Reale Academia, attendendo alla sua professione, e tenendo studio aperto di scoltura.

Roma questo di 7 Gennajo 1801
G. Zoega
Agente e Console di Sua Ma-
està il Re di Danimarca
in Roma.

Io Sottoscritto affermo quanto Sopra, essendo il Banchiere, che se paga il sio [sic] assegnamento.
Roma Li 7. Genno. 1801 Domenico Lavaggi
General Comment

Ifølge Thiele I, p. 164-165 blev denne attest til som følge af en regeringsbeslutning om at foretage en optælling af fremmede i Rom. Den turbulente tid, Rom gennemlevede i årene efter franskmændenes første erobring af byen i 1798, havde gjort leveomkostningerne ekstraordinært høje omkring 1800, hvorfor flere fremmede havde valgt at forlade byen. Heraf behovet for en optælling og en identifikation af de fremmede og deres gøremål i Rom.

Archival Reference
m30 I, nr. 14
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 165.
Subjects
Identification Papers · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant
Persons
Kunstakademiet, København · Domenico Lavaggi
Last updated 26.09.2018 Print