The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 230 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Jacob Ekman [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig primo 1801 [+]

Dating based on

Brevet kan ikke dateres præcist, men informationer i Ekmans brev 24.2.1801, samt Thorvaldsens stambog, N213, definerer det senest mulige afsendelsestidspunkt, idet stambogsindførslen formentlig blev skrevet ved Ekmans afrejse. Notitsen må nemlig være skrevet, mens Ekman endnu opholdt sig i Rom. Ekman har skrevet i Thorvaldsens stambog 31.1.1801 og må derfor have været i Rom på dette tidspunkt. Allerede 24.2.1801 modtager Thorvaldsen imidlertid et brev fra Ekman afsendt fra Firenze. Dette brev er ifølge Ekman afsendt med en uges forsinkelse, hvorfor Ekman senest omkring 17.2.1801 må være ankommet til Firenze. Yderligere fremgår af brevet, at Ekmans rejse til Firenze tog ni dage, hvorfor Ekman senest må være rejst fra Rom 8.2.1801. Endelig fremgår af brevene, at Ekman har opholdt sig så længe i Rom, at Thorvaldsen modellerede en buste af ham (se evt. referenceartiklen om Ekmans buste og forsvundne kasser), hvorfor dateringen antagelig må være primo 1801.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Sig. Thorwaldsen.

Abstract

Ekman asks Thorvaldsen to come and visit him in order to help another artist improve his work.

See Original

Wenn Sie Zeit haben; so seyn Sie so gut um 9 Uhr zu mir zu kommen, um dem Moeglich bey seiner Correctur mit Ihrem Rathe beyzustehen.

Ekman

General Comment

Den korte notits er skrevet på et rektangulært stykke papir (ca. 7×20 cm) udklippet af et større ark. Brevet har været været foldet til en smal billet.

Archival Reference
gmV, nr. 100
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Omtalt hos Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 71.

Subjects
Ekman's Portrait Bust · Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Artistic Environment in Rome
Persons
Friedrich Möglich
Last updated 13.10.2014 Print