7.1.1801

Sender

Georg Zoëga

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Georg Zoëga attests to the authorities that Bertel Thorvaldsen is a Danish sculptor, supported by the Royal Danish Academy of Fine Arts, residing in Rome since March 1797. He practices his profession and runs a studio.
 The banker Domenico Lavaggi certifies that he administers the payment of Thorvaldsen’s travelling grant.

Document

Attesto che il Sigr Bertel Thorvaldsen Danese, scultore pensionato della Reale Academia delle Belle Arti di Copenaghen, dimorante in Roma sin dal mese di Marzo 1797I, quì si trattiene per ordine della suddetta Reale Academia, attendendo alla sua professione, e tenendo studio apertoII di scoltura.

Roma questo di 7 Gennajo 1801
G. Zoega
Agente e ConsoleIII di Sua Ma-
està il Re di Danimarca
in Roma.

Io Sottoscritto affermo quanto Sopra, essendo il Banchiere, che se paga il sio [sic] assegnamentoIV.
Roma Li 7. Genno. 1801 Domenico LavaggiV

General Comment

Ifølge Thiele I, p. 164-165 blev denne attest til som følge af en regeringsbeslutning om at foretage en optælling af fremmede i Rom. Den turbulente tid, Rom gennemlevede i årene efter franskmændenes første erobring af byen i 1798, havde gjort leveomkostningerne ekstraordinært høje omkring 1800, hvorfor flere fremmede havde valgt at forlade byen. Heraf behovet for en optælling og en identifikation af de fremmede og deres gøremål i Rom.

Archival Reference

m30 I, nr. 14

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 165.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Brevstedet er et endnu et belæg for Thorvaldsens ankomst til Rom 8.3.1797, se Thorvaldsen-kronologien.

  2. Med dette udtryk menes antagelig ikke bare, at Thorvaldsens værksted var åbent for eventuelle kunder og kunstinteresserede rejsende, men også at det var tilgængeligt for evt. tilsyn af myndighederne.

  3. Georg Zoëga var 1799-1802 dansk agent/konsul ved pavehoffet. Denne attest har han altså udfyldt i sin officielle egenskab, og ikke i første omgang som Thorvaldsens ven.

  4. Domenico Lavaggis udsagn dokumenterer, at han på Kunstakademiets vegne stod for udbetalingen af Thorvaldsens rejsestipendium.
    Lavaggi modtog også Thorvaldsens post nu og da, se brev af 21.7.1800 fra Abildgaard.

  5. Den romerske bankier Domenico Lavaggi.

Last updated 26.09.2018