Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8967 af 10246
Afsender Dato Modtager
Accademia di San Luca [+]

Afsendersted

Rom

Kort før 14.1.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men da det inviterer Thorvaldsen til møde 14.1.1842, må brevet være blevet affattet nogle dage før.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Accademia di S. Luca inviterer Thorvaldsen til rådsmøde.

Se original

Sig Prof Gran Croce Thorwaldsen

Insigne e Pontificia Accademia
di San Luca

I Signori Professori Consiglieri sono
invitati alla Congregazione
del Consiglio
pel giorno di venerdi 14 gennajo 1842
alle ore 24 nelle scuole superiori

Generel kommentar

Dette er en invitation til møde i S. Luca-akademiets såkaldte Congregazione Accademica del Consiglio, der bestod af 24 personer, præsidenten, vice-præsidenten, ex-præsidenten og udvalgte akademi-professorer. De 24 personer i dette råd fungerede som akademiets bestyrelse, der tog stilling til alle spørgsmål vedrørende institutionens drift. Se akademiets statutter, Capitolo I, Articolo 4-5.
Thorvaldsen var tydeligvis genindtrådt som medlem af dette råd, efter han forlod Rom 5.8.1838 til 12.9.1841, hvor han var vendt tilbage fra Danmark. Muligvis blev han først genudnævnt til rådsmedlem kort tid før denne invitation, da han i den foregående invitation af 26.11.1841 fra akademiet kun tituleres som ordinært akademimedlem.
Han havde tidligere været rådsmedlem i al fald siden 1818, se listen over akademimedlemmer bagest i akademiets statutter.


Han blev på samme tid, 7.1.1842, bedt om at genoptage sin undervisning i skulptur på akademiet, men afslog.

Brevpapiret er smykket med et kobberstik af S. Luca-akademiets bomærke. Læs mere herom i akademiets biografi.

En del af teksten er fortrykt. Den fortrykte tekst er markeret med gråt.

På brevet har Thorvaldsen tegnet adskillige skitser på både for- og bagside, jf. C459br og C459bv. Skitserne er udkast til serien af relieffer med motiver fra Jesu liv, som Thorvaldsens arbejdede på i begyndelsen af 1842, jf. A569, A570, A571, A572 og A573.

Arkivplacering
C459bv
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Accademia di S. Luca, Thorvaldsens professorat · Invitationer til Thorvaldsen, i Italien · Kunstnermiljøet i Rom
Værker
Sidst opdateret 10.11.2015 Print