Kort før 14.1.1842

Afsender

Accademia di San Luca

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men da det inviterer Thorvaldsen til møde 14.1.1842, må brevet være blevet affattet nogle dage før.

Resumé

Accademia di S. Luca inviterer Thorvaldsen til rådsmøde.

Dokument

Sig Prof Gran CroceI Thorwaldsen

Insigne e Pontificia Accademia
di San Luca

I Signori Professori ConsiglieriII sono
invitati alla Congregazione
del Consiglio
pel giorno di venerdi 14 gennajo 1842
alle ore 24 nelle scuole superiori

Generel kommentar

Dette er en invitation til møde i S. Luca-akademiets såkaldte Congregazione Accademica del Consiglio, der bestod af 24 personer, præsidenten, vice-præsidenten, ex-præsidenten og udvalgte akademi-professorer. De 24 personer i dette råd fungerede som akademiets bestyrelse, der tog stilling til alle spørgsmål vedrørende institutionens drift. Se akademiets statutter, Capitolo I, Articolo 4-5.
Thorvaldsen var tydeligvis genindtrådt som medlem af dette råd, efter han forlod Rom 5.8.1838 til 12.9.1841, hvor han var vendt tilbage fra Danmark. Muligvis blev han først genudnævnt til rådsmedlem kort tid før denne invitation, da han i den foregående invitation af 26.11.1841 fra akademiet kun tituleres som ordinært akademimedlem.
Han havde tidligere været rådsmedlem i al fald siden 1818, se listen over akademimedlemmer bagest i akademiets statutter.


Han blev på samme tid, 7.1.1842, bedt om at genoptage sin undervisning i skulptur på akademiet, men afslog.

Brevpapiret er smykket med et kobberstik af S. Luca-akademiets bomærke. Læs mere herom i akademiets biografi.

En del af teksten er fortrykt. Den fortrykte tekst er markeret med gråt.

På brevet har Thorvaldsen tegnet adskillige skitser på både for- og bagside, jf. C459br og C459bv. Skitserne er udkast til serien af relieffer med motiver fra Jesu liv, som Thorvaldsens arbejdede på i begyndelsen af 1842, jf. A569, A570, A571, A572 og A573.

Arkivplacering

C459bv

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

C459bv Flugten til Ægypten. Fristelsen på bjerget. Kongernes tilbedelse. Omskærelsen, 1842, inv.nr. C459bv
C459br Bebudelsen. Barnemordet i Betlehem. Flere scener fra Kristi liv, 1842, inv.nr. C459br

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev 18.11.1839 udnævnt til storkorsridder af Dannebrog, se Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Thorvaldsen var øjensynlig genindtrådt som medlem af S. Luca-akademiets såkaldte Congregazione Accademica del Consiglio, der bestod af 24 personer, præsidenten, vice-præsidenten, ex-præsidenten og udvalgte akademi-professorer. De 24 personer fungerede som akademiets bestyrelse, der tog stilling til alle spørgsmål vedrørende den daglige drift.
    Se akademiets statutter, Capitolo I, Articolo 4-5.

Sidst opdateret 10.11.2015