The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8967 of 10246
Sender Date Recipient
Accademia di San Luca [+]

Sender’s Location

Rom

Shortly before 14.1.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men da det inviterer Thorvaldsen til møde 14.1.1842, må brevet være blevet affattet nogle dage før.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The Accademia di S. Luca invites Thorvaldsen to a council meeting.

See Original

Sig Prof Gran Croce Thorwaldsen

Insigne e Pontificia Accademia
di San Luca

I Signori Professori Consiglieri sono
invitati alla Congregazione
del Consiglio
pel giorno di venerdi 14 gennajo 1842
alle ore 24 nelle scuole superiori

General Comment

Dette er en invitation til møde i S. Luca-akademiets såkaldte Congregazione Accademica del Consiglio, der bestod af 24 personer, præsidenten, vice-præsidenten, ex-præsidenten og udvalgte akademi-professorer. De 24 personer i dette råd fungerede som akademiets bestyrelse, der tog stilling til alle spørgsmål vedrørende institutionens drift. Se akademiets statutter, Capitolo I, Articolo 4-5.
Thorvaldsen var tydeligvis genindtrådt som medlem af dette råd, efter han forlod Rom 5.8.1838 til 12.9.1841, hvor han var vendt tilbage fra Danmark. Muligvis blev han først genudnævnt til rådsmedlem kort tid før denne invitation, da han i den foregående invitation af 26.11.1841 fra akademiet kun tituleres som ordinært akademimedlem.
Han havde tidligere været rådsmedlem i al fald siden 1818, se listen over akademimedlemmer bagest i akademiets statutter.


Han blev på samme tid, 7.1.1842, bedt om at genoptage sin undervisning i skulptur på akademiet, men afslog.

Brevpapiret er smykket med et kobberstik af S. Luca-akademiets bomærke. Læs mere herom i akademiets biografi.

En del af teksten er fortrykt. Den fortrykte tekst er markeret med gråt.

På brevet har Thorvaldsen tegnet adskillige skitser på både for- og bagside, jf. C459br og C459bv. Skitserne er udkast til serien af relieffer med motiver fra Jesu liv, som Thorvaldsens arbejdede på i begyndelsen af 1842, jf. A569, A570, A571, A572 og A573.

Archival Reference
C459bv
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Accademia di S. Luca, Thorvaldsen's Professorship · Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Artistic Environment in Rome
Works
Last updated 10.11.2015 Print