Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8968 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et svar på brev af 23.12.1841, der blev afleveret til Thorvaldsen af Ludvig Müller efter dennes ankomst til Rom den 13.1.1842. Det er skrevet før den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz døde den 1.2.1842.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Andet udkast til brev af 15.2.1842.

Se original

[Christine Stampes håndskrift:]
written by Thorvaldsen.
Chr Stampe.

[Thorvaldsens håndskrift:]
Naadigste Konge

Med sand Glæde har jeg modtaget Deres Majestets naadige Skrivelser hvroraf jeg seer at Deres Majesteter som og den helle Kogngelig Famiglies Vel befindende som altiid vil fornøie mig at høre erfare

Jeg takker alleunderdanigst for den Naade at jeg maa begy[xx] at der komm[er] en fregat til Medelhavet i Sommer, og i Juli Maaned skal næsten alle mine Ko[n]stsager være i Livorno for der og [xxx] at kunde inskibes som hr Bravo vil besørge
Min Rejse var meget Lykkelig, efter en kortere[?] men efter en kort Tid efter jeg har været[?] i Rom [xxx] jeg været meget[?] Syg, nu befinder jeg mig Gudskelov ret vel og har begindt dette[?]

Generel kommentar

Afskriftsproblemer

Dette dokument er meget vanskeligt at tyde, men der er ingen tvivl om, at det er et af de i alt seks kendte udkast til Thorvaldsens brev af 15.2.1842. Læsningen af udkastet vanskeliggøres af Thorvaldsens dårlige stavning, hans rettelser og hans ufuldendte sætninger. Desuden er teksten blevet dækket af en brun blæklavering, og teksten på den nu tilklæbede bagside kan anes igennem papirets forside, hvilket yderligere bidrager til tydningsproblemerne.

Der findes i alt seks udkast til det afsendte brev af 15.2.1842

(læs evt. mere om Thorvaldsens skrivevanskeligheder i artiklen Thorvaldsens brevskrivningsproces):

Brevudkastets proveniens

Nærværende brevudkast befinder sig i Fondation Custodia i Paris og blev erhvervet til stiftelsen i 2013 sammen med en lille konvolut med en lok af Thorvaldsens hår. Hårlokken blev foræret af Thorvaldsens gode ven, Christine Stampe til deres fælles irske ven Eliza Whittle.
Da Stampe på dette brevudkast på engelsk har verificeret, at udkastet er skrevet af billedhuggeren selv, og da de to genstande – hårlok og brevudkast – begge stammer fra Stampe, og da de er solgt sammen i 2013, er det højst sandsynligt at antage, at de har samme proveniens, og at Stampe ikke kun forærede håret til Whittle, men også at nærværende brevudkast fulgte med som en del af gaven.
Whittle oplyser, at hun modtog håret i 1844 – muligvis gav Thorvaldsens død 24.3.1844 anledning til, at Stampe sendte begge memorabiliaer til sin irske ven.

På det tidspunkt, da dette brevudkast blev skrevet, var Christine Stampe i Rom med Thorvaldsen og sin familie i perioden 12.9.1841 til 6.6.1842. Da hun skulle hjem, tog hun sig den frihed at hjembringe nærværende andet brevudkast, og også det femte udkast til brev af 15.2.1842 – foruden sikkert andre “klenodier” efter billedhuggeren. Christine Stampe har uden tvivl været vidne til Thorvaldsens forsøg på at få formuleret brevet til Christian 8.

Arkivplacering
Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris, inv.no. 2013.A.195.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Thorvaldsens brevskrivningsproces · Thorvaldsens helbred
Personer
Johan Bravo
Sidst opdateret 03.09.2017 Print