No. 9043 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Efter 1.2.1842, senest 15.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et forlæg til brev af 15.2.1842, og skrevet efter at den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz var død den 1.2.1842.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Resumé

Femte udkast til brev af 15.2.1842. Brevudkastet blev siden genstand for en byttehandel indgået mellem to samlere af Thorvaldsen-effekter, og handlen beskrives her.

Se original [Translation]

jeg har haft flere gange den ære at helse paa Storhertuginden af Mecklenborg Strilitz som yttrede sin store Glæde over de gode Efterretninger ieg bragte hende fra Deres Majestæt Hun er nu rest herfra den gode Hertuginde og jeg tager her vel megen Deel i den bedrøvelse, som den gode Hertuginde er rest herfra hun har haft et Sørgeligt ophold her i Rom ved at tabe sin kære Datter, ieg tager ret megen Deel

Generel kommentar

Der findes i alt seks udkast til det afsendte brev af 15.2.1842

(læs evt. mere om Thorvaldsens skrivevanskeligheder i artiklen Thorvaldsens brevskrivningsproces):

En nærmere identifikation af femte brevudkast:

Nærværende, femte udkast til brev af 15.2.1842 fra Thorvaldsen til Christian 8., er tydeligvis klippet ud af et større stykke papir, og fremstår nu som en lille strimmel. Den lille strimmel er placeret i en konvolut, et stykke foldet papir, hvorpå der med blæk står:

“Bertel Thorvaldsens Haar og Haandskrift faaet paa Nysø omtrent 1840 af Baronesse Stampe istædetfor en med Blyant af Thorvaldsen tegnet Polichinelle som jeg fik straks efter at han havde tegnet den en Dag han paa Nysø blev opfordret dertil”

På bagsiden eller indersiden af konvolutten står med blyant:

“A. Thorvaldsens Haandskrift. Uddrag af et brev, skrevet i Rom Sommeren 1841 til Kongen af Danmark -”

I konvolutten ligger desuden et lille læg af blåt papir, som rummer en gylden hårlok, der er holdt sammen af en rød broderetråd. Det blå læg bærer påskriften:

“Bertel Thorvaldsens Haar. Fra mit Ophold paa Nysø.”

Konvolutten med Thorvaldsens brevudkast og hårlok er givet i gave til Thorvaldsens Museum af Landsarkivet for Fyn, jf. THMs journal nr. 6 53/1957. Gaven indbefattede desuden to digte, som Henrik Stampe havde skrevet i anledning af Thorvaldsens fødselsdage henholdsvis den 19.11.1842 og 19.11.1843. Det hele stammede fra boghandler Poul Fischer Steenstrup (født 1911), Ringe, der for sit vedkommende havde arvet det efter sin slægtning, Johan Vilhelm August Beck, den tidligere godsforvalter på herregården Nysø, hvor Thorvaldsen i perioder boede blandt vennerne Henrik og Christine Stampe.

På baggrund af ovenstående oplysninger kan man konkludere følgende:

Christine Stampe var i Rom med Thorvaldsen og sin familie i perioden 12.9.1841 til 6.6.1842, og da hun skulle hjem, tog hun sig den frihed at hjembringe Thorvaldsens femte brevudkast til brev af 15.2.1842, og også det andet udkast – foruden sikkert andre “klenodier” efter billedhuggeren. Christine Stampe har uden tvivl været vidne til Thorvaldsens forsøg på at få formuleret brevet til Christian 8., og hun har kendt til indholdet, der, udover nogle sørgelige efterretninger om den danske kronprinsesse Marianes søsters død samt om sygdom hos familien Stampe, blandt andet omhandler den transport af Thorvaldsens kunst fra Rom til København, som Thorvaldsen og Stampe netop var rejst til Rom for at tilse.

Hjemme igen på Nysø, dvs. i eller efter sommeren 1842, byttede Christine Stampe sit hjembragte brevudkast, samt en lok af Thorvaldsens hår, med den blyantstegning af “Polichinelle”, som Thorvaldsen “en Dag paa Nysø” havde tegnet og, ifølge brevudkastets proveniens, givet til Nysøs godsforvalter Johan Vilhelm August Beck. Thorvaldsens tegning til Beck af den italienske commedia dell’arte klovnefigur Pulcinella (it.) kan med overvejende sandsynlighed identificeres som Pulcinella og Harlekin, C893, i Thorvaldsens Museums samlinger. Denne blyantstegning er dateret: “Julen 1839”, og både motiv og datering stemmer således overens med Becks noteringer på konvolutten og med, at Thorvaldsen rent faktisk befandt sig på Nysø i julen 1839. Her lavede han, ifølge Stampe, op. cit., også Pulcinella’er i kagedej:

“Nu kom jeg med en stor Bakke, hvorpaa en stor Flade af udrullet Deig, hvoraf Thorvaldsen med en Modellerstok udskar en Mængde Kager i Form af Dyr, Damer, Macaronispisere, Poliscineller o.s.v. Disse bleve bagte og hængte paa Juletræet, og man kappedes om at faae af disse, da Træet blev givet til Plyndring; jeg har endnu en 10 à 12 Stykker af disse Kager. [...] Det ordentlig rører mig, naar jeg seer dem og tænker paa den elskværdige Barnlighed, hvormed Thorvaldsen tog Deel i alt, hvad vi andre gjorde, og hvordan han sang med os Andre. Han dansede, naar vi dandsede, og siden, da vi ved flere Leiligheder fik Sorger, f.Ex. da vi i Rom var syge [...], da havde jeg Leilighed til at kiende, at han ogsaa græd med de Bedrøvede.”

Blyantstegningen af Pulcinella og Harlekin, C893, er, jf. THMs journal nr. 5 4/1977, kommet til Thorvaldsens Museum via den danske lensbaron G.F.O Zytphen-Adeler (1810-1878), Dragsholm Slot i Odsherred – han kunne meget vel have erhvervet den af eller efter Christine Stampe.

Pulcinella og Harlekin
Bertel Thorvaldsen, Pulcinella og Harlekin, 1839, C893.

Arkivplacering
m28A I, nr. 29
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 49.
Emneord
Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens brevskrivningsproces
Personer
Caroline von Mecklenburg-Strelitz · Luise von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz
Værker
Sidst opdateret 03.07.2017 Print