Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8965 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et svar på brev af 23.12.1841, der blev afleveret til Thorvaldsen af Ludvig Müller efter dennes ankomst til Rom den 13.1.1842. Det er skrevet før den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz døde den 1.2.1842.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Tredje udkast til brev af 15.2.1842.

[Translation]

Naadigste Konge

Med sand Glæde har jeg modtaget Deres Majestets naadige Skrivelser, hvoraf jeg seer Deres Majesteter samt Hele Kongelige den Kongelige fammilgles velbefindende
Jeg takker allerunderdanigst for den Naade at der Kommer en Fregat til Medelhavet i Sommer og vil i Livorno intage mine konstsager som jeg

[resten med blyant:]

i Juli maanet skal der berede til at inskibes
Min Rejse har været Lykkelig men efter en Maaned i Rom har jeg været meget Syg men nu Gudskelov befender jeg mig meget vel og har begyndt at arbeide
at arbejde i det nye Aar
til Storhertuginden af Meklenburg Strelitz har jeg helset far Deres Majestæt og det har Gldede at alles er saa vel i Kjøbenhavn, kunde det ogsaa være saa Lykkelig har dn gode Hertuginde er meget bedørvet for hendes Datte sydom som er megget betenkelig uden al haab
hun hilser ret hiertelig

Generel kommentar

Der findes i alt seks udkast til det afsendte brev af 15.2.1842 (læs evt. mere om Thorvaldsens skrivevanskeligheder i artiklen Thorvaldsens brevskrivningsproces):
 

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abr. nr. 2166, 4º
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens brevskrivningsproces · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Luise von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz
Sidst opdateret 26.06.2017 Print