Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8964 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et svar på brev af 23.12.1841, der blev afleveret til Thorvaldsen af Ludvig Müller efter dennes ankomst til Rom den 13.1.1842. Det er skrevet før den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz døde den 1.2.1842.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Fjerde udkast til brev af 15.2.1842.

[Translation]

Bered inden Juli Maanet i Livorno.
Min Reise har været meget Lykkelig men kort tid efter jeg var kommet til Rom blev jeg noget Syg men nu er jeg Gudskelov rask igien og har Begyndt det Nye Aar med at Arbeide Ret flitig
At Christian d 4des Statue er lykkes i Støbningen Glæder mig og jeg skal strax naar jeg faaer Maalet til Fodstykket modelere Basrilief dertil
Hr Oberst Paulsen har vist mig Tegningen til den afdøde Prindsesses Gravminde og saa jeg haver meddelt ham min Mening derover
Storhertuginden af MeklenburgStrelitz har jeg seet hun glæder sig meget over de gode Efteretninger fra Kiøbenhavn Gud give at den Gode hertuginde ikke havde den Sorg at alt haab er opgivet med hendes Syge Datter hun

Generel kommentar

Der findes i alt seks udkast til det afsendte brev af 15.2.1842 (læs evt. mere om Thorvaldsens skrivevanskeligheder i artiklen Thorvaldsens brevskrivningsproces):
 

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1716, 2º
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bronzestøbning · Christian 4.s monument, Roskilde Domkirke · Gravmæler, andre · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Portrætstatuer, historiske personer · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Thorvaldsens brevskrivningsproces · Thorvaldsens helbred
Personer
Charlotte Frederikke · Caroline von Mecklenburg-Strelitz · Luise von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz · Fritz Paulsen
Værker
Sidst opdateret 26.06.2017 Print