The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8964 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842 [+]

Dating based on

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et svar på brev af 23.12.1841, der blev afleveret til Thorvaldsen af Ludvig Müller efter dennes ankomst til Rom den 13.1.1842. Det er skrevet før den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz døde den 1.2.1842.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Fourth draft of the letter dated 15.2.1842.

[Translation]

Bered inden Juli Maanet i Livorno.
Min Reise har været meget Lykkelig men kort tid efter jeg var kommet til Rom blev jeg noget Syg men nu er jeg Gudskelov rask igien og har Begyndt det Nye Aar med at Arbeide Ret flitig
At Christian d 4des Statue er lykkes i Støbningen Glæder mig og jeg skal strax naar jeg faaer Maalet til Fodstykket modelere Basrilief dertil
Hr Oberst Paulsen har vist mig Tegningen til den afdøde Prindsesses Gravminde og saa jeg haver meddelt ham min Mening derover
Storhertuginden af MeklenburgStrelitz har jeg seet hun glæder sig meget over de gode Efteretninger fra Kiøbenhavn Gud give at den Gode hertuginde ikke havde den Sorg at alt haab er opgivet med hendes Syge Datter hun

General Comment

There exist six drafts of the final letter dated 15.2.1842 (read more about Thorvaldsen’s writing difficulties in the article Thorvaldsen’s Letter Writing Process):
 

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1716, 2º
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Bronze Casting · Monument to Christian 4., Roskilde Cathedral · Funerary Monuments · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Portrait Statues, Historical Persons · Journey to Rome, May-September 1841 · Thorvaldsen's Letter Writing Process · Thorvaldsen's Health
Persons
Charlotte Frederikke · Caroline von Mecklenburg-Strelitz · Luise von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz · Fritz Paulsen
Works
Last updated 26.06.2017 Print