The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8965 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Between 13.1.1842 and 1.2.1842 [+]

Dating based on

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et svar på brev af 23.12.1841, der blev afleveret til Thorvaldsen af Ludvig Müller efter dennes ankomst til Rom den 13.1.1842. Det er skrevet før den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz døde den 1.2.1842.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Third draft of the letter dated 15.2.1842.

[Translation]

Naadigste Konge

Med sand Glæde har jeg modtaget Deres Majestets naadige Skrivelser, hvoraf jeg seer Deres Majesteter samt Hele Kongelige den Kongelige fammilgles velbefindende
Jeg takker allerunderdanigst for den Naade at der Kommer en Fregat til Medelhavet i Sommer og vil i Livorno intage mine konstsager som jeg

[resten med blyant:]

i Juli maanet skal der berede til at inskibes
Min Rejse har været Lykkelig men efter en Maaned i Rom har jeg været meget Syg men nu Gudskelov befender jeg mig meget vel og har begyndt at arbeide
at arbejde i det nye Aar
til Storhertuginden af Meklenburg Strelitz har jeg helset far Deres Majestæt og det har Gldede at alles er saa vel i Kjøbenhavn, kunde det ogsaa være saa Lykkelig har dn gode Hertuginde er meget bedørvet for hendes Datte sydom som er megget betenkelig uden al haab
hun hilser ret hiertelig

General Comment

There exist six drafts of the final letter dated 15.2.1842 (read more about Thorvaldsen’s writing difficulties in the article Thorvaldsen’s Letter Writing Process):
 

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abr. nr. 2166, 4º
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842 · Journey to Rome, May-September 1841 · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Letter Writing Process · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Luise von Mecklenburg-Strelitz · Marie von Mecklenburg-Strelitz
Last updated 26.06.2017 Print