Between 13.1.1842 and 1.2.1842

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et svar på brev af 23.12.1841, der blev afleveret til Thorvaldsen af Ludvig Müller efter dennes ankomst til Rom den 13.1.1842. Det er skrevet før den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz døde den 1.2.1842.

Abstract

Third draft of the letter dated 15.2.1842.

Document

Naadigste Konge

Med sand Glæde har jeg modtaget Deres Majestets naadige SkrivelserI, hvoraf jeg seer Deres Majesteter samt Hele Kongelige den Kongelige fammilgles velbefindende
Jeg takker allerunderdanigst for den Naade at der Kommer en Fregat til Medelhavet i Sommer og vil i Livorno intage mine konstsager som jeg

[resten med blyant:]

i Juli maanet skal der berede til at inskibes
Min Rejse har været Lykkelig men efter en Maaned i Rom har jeg været meget Syg men nu Gudskelov befender jeg mig meget vel og har begyndt at arbeide
at arbejde i det nye Aar
til Storhertuginden af Meklenburg Strelitz har jeg helset farII Deres Majestæt og det har Gldede at alles er saa vel i Kjøbenhavn, kunde det ogsaa være saa Lykkelig har dn gode Hertuginde er meget bedørvet for hendes Datte sydom som er megget betenkelig uden al haab
hun hilser ret hiertelig

Oversættelse af dokument

Most Gracious King,

I have received Your Majesty’s gracious letters with true pleasure, from which I see that Your Majesties as well as all the Royal Family are in good health.
I most humbly thank for the favour that a frigate will arrive in the Mediterranean this summer and take my objects of art at Leghorn, which I

[the rest is in pencil:]

In the month of July will prepare to be taken on board.
My journey was pleasant but after a month in Rome I have been ill, but now I am well again thank goodness and have started to work
to work in the new year
I have given regards to the grand Duchess of Mecklenburg Strelitz from Your majesty and she was pleased that all is so well in Copenhagen, would it could be as happy here, the kind duchess is very sad because of her daughter’s illness, which is rather alarming without any hope
she sends her kind regards


[Translated by Karen Husum]

General Comment

There exist six drafts of the final letter dated 15.2.1842 (read more about Thorvaldsen’s writing difficulties in the article Thorvaldsen’s Letter Writing Process):
 

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Abr. nr. 2166, 4º

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Cf. letter dated 23.12.1841 from Christian 8. to Thorvaldsen.

  2. Dvs. fra.

Last updated 26.06.2017