Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9420 af 10246
Afsender Dato Modtager
Henrik Stampe [+]

Afsendersted

Nysø

19.11.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Resumé

Sang i anledning af Thorvaldsens sidste fødselsdag.

Se original

Til Thorvaldsen
den 19de Novbr 1843.

Det fulde Glas foruden Toner
Ei Tørsten rigtig slukke kan,
Men synge Mænd og muntre Koner
Som Viin selv bliver Kildevand,
Hvorfor vi alle synge med
At Tørsten ei kan finde Sted.

Ja Mutter med vor Frøken Datter
Som Nabokone med sin Mand,
Og selv vor kjære, gamle Fatter
De synge med saa godt de kan,
Og det er let, og ingen Sag,
Thi Fatter han er født i Dag.

I Dag vil ingen af os tørste
Men foresætte sig til Maal,
For den i Laget kjære første
En fuld og livlig munter Skaal,
Imens i Glasset staaer i Skum
Champagnen over Rand og Rum.

Vor gamle Fatter hader ikke
Champagne-Skum til Glassets Rand,
Beed I ham derfor kun at drikke
Af alle Kræfter hvad han kan,
Thi kjærlig, lystig, og saa god
Han staaer da let paa Dandsefod.

Ja nydelig I seer ham dandse
Med Mutter selv i Stuen glad,
Og kan I Piger rigtig sandse
Hans lette Trin i Dandserad,
For Amors Piil jer vare tag,
Thi han er ung i Dandselag.

I Stuen om vi andre springe
Med Dandseskoe men ei saa let,
Hvor Spil og muntre Toner klinge
Til Mutter hun er blevet træt,
Thi Fatter han kan holde ud
Som den der dandser med sin Brud.

Gid han maae mange Fødselsdage
I denne Stue dandse med,
Gid Viin i Glas ham og saa smage
Mens Toner driver Tørst afsted,
Vort Vennelags det høie Maal
Er da vor kjære Fatters Skaal.

Generel kommentar

Sangen er forneden med anden hånd påskrevet “H. Stampe”, dvs. sandsynligvis Henrik Stampe, der også tidligere havde forfattet fødselsdagssange til billedhuggeren, jf. 19.11.1840 og 19.11.1842.

Den findes i yderligere to eksemplarer, ét i Thorvaldsens Museums arkiv, og ét andet i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2842 folio, begge med samme håndskrift, som imidlertid ikke er den samme som i nærværende eksemplar. Se kommentarerne til sangen i det førstnævnte eksemplar.

Nærværende eksemplar af sangen er givet i gave til Thorvaldsens Museum af Landsarkivet for Fyn, jf. THMs journal nr. 6 53/1957. Gaven indbefattede desuden et andet digt, som Henrik Stampe havde skrevet i anledning af Thorvaldsens fødselsdage den 19.11.1842. Desuden modtog museet en konvolut med et brevudkast fra Thorvaldsens hånd samt en hårlok. Det hele stammede fra boghandler Poul Fischer Steenstrup (født 1911), Ringe, der for sit vedkommende havde arvet det efter sin slægtning, Johan Vilhelm August Beck, den tidligere godsforvalter på herregården Nysø, hvor Thorvaldsen i perioder boede blandt vennerne Henrik og Christine Stampe.

Arkivplacering
m33, nr. 101
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Nysø · Thorvaldsen og dansen · Thorvaldsens fødselsdag 19.11. · Thorvaldsens kvinder
Personer
Christine Stampe · Elise Stampe · Jeanina Stampe · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.08.2020 Print