Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1892 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hermann Ernst Freund
Jørgen Koch
[+]

Afsendersted

Rom

5.5.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da det her gengives i afskrift efter Jørgen Kochs brevbog.

Resumé

Koch og Freund meddeler, at de er vel ankomne til Rom, hvor de er blevet taget godt imod af Thorvaldsen, J.L. Lund og Hermann Schubart.

Vi give os den underdanige Frihed at tilmelde det kongelige Academie for de skiønne Kunster, at vi ere ankomne hertil, og af Thorvaldsen – Lund og Kunstnernes Ven Baron Schubarth, der for en Tid agter at opholde sig i Rom meget vel modtagne. –

underdanigst!
F.[reund]
K.[och]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.


Den 5.5.1818 skrev Koch i alt tre korte breve, hvori han oplyste forskellige personer om sin ankomst til Rom:

Arkivplacering
m34, nr. 72,5
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Kunstakademiet, indberetninger til · Kunstnermiljøet i Rom
Personer
J.L. Lund · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.05.2016 Print