Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1893 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

5.5.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Maria Koch [+]

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se den generelle kommentar.

Resumé

Meddeler sin søster sin kommende adresse hos Thorvaldsen i Rom.

[...] Jeg skal om et Øyeblik med Thorvaldsen og Baron Schubart hen og see Statuerne i Vatikanet oplyst ved Fakkelskin, da dette gaaer sielden paa, saa kan ieg ey lade Leyligheden gaae forbi, og maae derfor afkorte mit Brev [...]

[...] om en kort Tiid kommer ieg til at boe hos Thorvaldsen;
All Signor Koch Architetto
Via Felice No 107
2do Piano Sopra
il Caffe delle Nochie [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.


Den 5.5.1818 skrev Koch i alt tre korte breve, hvori han oplyste forskellige personer om sin ankomst til Rom:

Arkivplacering
m34, nr. 72,4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Casa Buti · Kunstnermiljøet i Rom · Museer og kunstsamlinger i Rom · Skulpturer i fakkelbelysning · Thorvaldsens bofæller i Casa Buti · Thorvaldsens bopæle
Personer
Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.05.2016 Print