The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1893 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

5.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften.

Maria Koch [+]

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se den generelle kommentar.

Abstract

Koch informs his sister of his future address at Thorvaldsen’s place in Rome.

[...] Jeg skal om et Øyeblik med Thorvaldsen og Baron Schubart hen og see Statuerne i Vatikanet oplyst ved Fakkelskin, da dette gaaer sielden paa, saa kan ieg ey lade Leyligheden gaae forbi, og maae derfor afkorte mit Brev [...]

[...] om en kort Tiid kommer ieg til at boe hos Thorvaldsen;
All Signor Koch Architetto
Via Felice No 107
2do Piano Sopra
il Caffe delle Nochie [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.


Den 5.5.1818 skrev Koch i alt tre korte breve, hvori han oplyste forskellige personer om sin ankomst til Rom:

Archival Reference
m34, nr. 72,4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Casa Buti · Artistic Environment in Rome · Museums and Art Collections in Rome · Sculptures in Torch Lighting · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Thorvaldsen's Residences
Persons
Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.05.2016 Print