No. 6912 af 10318
Afsender Dato Modtager
Marie Lehmann [+]

Afsendersted

Galleriet mellem Albano og Castel Gandolfo

26.3.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Modtagersted

Galleriet mellem Albano og Castel Gandolfo

Resumé

Marie Puggaard beskriver en udflugt til Roms omegn. Folke- og kunstnerlivet beskrives indgående. Thorvaldsen deltog nogle af dagene og deltog bl.a. i en munter frokost med vinsmagning.

Løverdagen den 26de Martz i Galleriet imellem Albano og Castel Gandolfo.

Du gjør vist store Oine. Moder sidder i Vognen og Maler, og jeg har sadt mig her ned for at tegne men det lader sig ikke gjøre, thi heele Flokke af Æsler og Heste gaaer forbi, deilige Hunde kommer hen og tale til mig, [...] en Dreng med et Madonna Billed i en Kasse holder en lange tale for mig og sidder paa Skrenten ved Siden af mig og for at faae mig til at give en halv Bajoch krammer han alle Madonna Gamle Lapper, og Glasperler ud, en 5 a 6 Mand som saae meget drabelige ud, kom ogsaa hen til mig og vilde see hvad jeg tegnede, [...] see der kommer en lille feed Prete ansattendes paa et lige saa fedt Æsel, see der kommer en heel Flok Mænd og Hunde, som gaae to og to bundne sammen, og som synge Tarantella […] I Dag er det Akkurat otte Dage vi har været i dette Paradis, bare der ingen slaae os i hjel af alle de forbi Gaaende; jeg troer jeg vilde begynde bag fra lige til, jeg kommer til forrige Løverdag. Nu da i Gaar […] om Formiddagen kjørte vi til Frascati hvor vi spiiste Frokost, og derfra til Grotta Ferata, hvor der var Marked; det var paa en smuk grøn Bakke gandske fuld af Gjedder, Æsler, Sviin som laae meget malerisk spredt ud med deres Griise omkring dem, store deilige Oxer, Heste – – længere nede vare opreist Tælte af et slags Græs (som man her har meget langt) hvori Folk sadde og spiiste og drak, der var en frygtelig Trængsel, og man saae mange smukke Grupper, Sciusciara Familier, med deres smukke Dragter sadde og omkring paa Jorden og spiiste Sild, der kravlede og en meget smuk Dreng og fløitede for en lille Griis en anden gav sin Griis Seletøi paa og fik den med Hylen og Skrigen op paa Æslet lidt længere henne holdt Prindsessen med sit Følge Froekost, Md Bison ligeledes, smukke Piger stod og solgte Ciambeller, som vi da kjøbte af, der slæbte Fader af med to Skinker, en frygtelig Skrigen med deres Vare hørtes overalt, nogle antændte Baal og kogte ved, og oppe imellem Sviinene sad en Forsamling Engelske Damer og tegnede […] Torsdage den 24de vare vi om Formiddagen i stygt Veir, Alle undtagen stakkels Mutter [,] Thorwaldsen ogsaa som kom herud Onsdagen, paa Monte Centille hvor der skal være meget en smuk Udsigt, men den saa vi ikke … vi leirede os i nogle tørrede Blade under Træerne og spiiste der en meget lang og moersom Froekost, der blev serveret med mange Slags Italienske Viine, som Thorvaldsen var uhyre fornøiet over, især Lacrima Christi, han sagde de andre vare Lacrima Diavolo ; Flohr improviserede om et stakkels Æsel efter at have været hos en Signora og havde spiist af en Sølvkop var blevet nødt til at gaae og sliide og slæbe, hvorover alle Æslerne istemte et frygteligt Brøl, da vi næsten havde drukket for meget, reed vi hjem og formedelst en meget rædsom Sadel var jeg nærved at fortvivle og falde af, hvorfor jeg til sidst maatte laane Petzholdts Æsel. Vi kom da endelig hjem og spiiste, hvorpaa vi rede til Genzano da Md Plahte der gav sit Pt Molle [...]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Marie Puggaard har i dagbogen tegnet bl.a. Thorvaldsen under frokosten med de to omtalte vine. Se Saabye, op. cit., p. 95, i denne scanning for en gengivelse af tegningen i udsnit.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Ove Rodes Arkiv A-D. Marie Lehmanns Arkiv.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Emneord
Kunstnermiljøet i Rom · Rejsebeskrivelser · Selskabsliv i Italien · Thorvaldsens humor
Personer
Ferdinand Flor · Fritz Petzholdt · Ponte Molle-selskabet · Bolette Puggaard · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 11.04.2020 Print