Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 459 af 10246
Afsender Dato Modtager
Arnold Wallick [+]

Afsendersted

København

6.7.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8.
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Rom, 6.juli 1805.

...Vores Thorvaldsen arbeider meget og har forfærdiget en skiøn Amor og en Baccus, samt en Venus; alt viser hans Skiønhedsaand. Desuden har han giort Baron Schubarts og Gemalindes Büste, som blot Sproget mangler. Den store Bærnstorffs Büste er guddommelig, fuld af Liv og Aand og i overnaturlig Størelse. Hvor langt staae alle de tilbage, som i Dannemark findes; thi de, som ligne den døde meest, vige dog for denne sidste og nye Büste.

Hvad mig er angaaende, Deres kongl. Høihed, saa arbeider jeg bestandig og haaber snart at kunne sende en Prøve hiem derpaa.

Danske er her ret en Hoben af, især en velsignet Mængde Architekter; her har ogsaa været en Grev Ranzau fra Holsteen, et meget elskværdigt Menneske. Det Uhæld, Canova har havt med sin Pelamed, som er styrtet ned, veed formodentlig Deres kongl. Høihed; han selv var nær ved at blive et Offer. Nu er han i Wien og haaber snart igien at være her tilbage. Naar De engang igien benaader mig med et Brev, beder jeg Dem sige mig, hvorledes De, min naadigste Prinds, er tilfreds med hans Perseus…

Generel kommentar

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Andre referencer

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 441, p. 148.

Emneord
Kunstnermiljøet i Rom · Portrætbuster, samtidige personer · Skulpturer af andre kunstnere · Thorvaldsen og Canova · Thorvaldsen som portrætkunstner · Thorvaldsens værksteder
Personer
Antonio Canova · Herman Schubart · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 20.01.2017 Print