No. 461 af 10318
Afsender Dato Modtager
J. Müller [+]

Afsendersted

København

9.7.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dedikationen.

C.F. Høyer [+]

Modtagersted

København

Resumé

En bogdedikation til C.F. Høyer.

Werther Hrr: Høyer!
Nehmen Sie dieses Buch als ein Andenken an von Ihrem freunde

Copenhagen d: 9ten July 1805 J Müller
Generel kommentar

Denne dedikation optræder i en bog i Thorvaldsens bogsamling, Carl Gottlob Reisler: Tydsk og dansk Haand-Lexicon, samt Anviisning til Substantivernes rette Genera, tilligemed deres Pluralia, København 1793.


Dedikationens ophavsmand J. Müller er p.t. ikke identificeret.

C.F. Høyer må have modtaget bogen som afskedsgave, da han rejste fra København med kurs mod Rom i sommeren 1805. Da Høyer under sit ophold i Rom boede i Casa Buti, hvor også Thorvaldsen residerede, kan billedhuggeren have fået bogen som gave af maleren, eller den kan have været efterladt i Rom, da Høyer forlod byen medio september 1811.

Arkivplacering
M842
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dedikation
Sidst opdateret 21.02.2018 Print