The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 460 of 10246
Sender Date Recipient
J. Müller [+]

Sender’s Location

København

9.7.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dedikationen.

C.F. Høyer [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

En bogdedikation til C.F. Høyer.

Werther Hrr: Høyer!
Nehmen Sie dieses Buch als ein Andenken an von Ihrem freunde

Copenhagen d: 9ten July 1805 J Müller
General Comment

Denne dedikation optræder i en bog i Thorvaldsens bogsamling, Carl Gottlob Reisler: Tydsk og dansk Haand-Lexicon, samt Anviisning til Substantivernes rette Genera, tilligemed deres Pluralia, København 1793.


Dedikationens ophavsmand J. Müller er p.t. ikke identificeret.

C.F. Høyer må have modtaget bogen som afskedsgave, da han rejste fra København med kurs mod Rom i sommeren 1805. Da Høyer under sit ophold i Rom boede i Casa Buti, hvor også Thorvaldsen residerede, kan billedhuggeren have fået bogen som gave af maleren, eller den kan have været efterladt i Rom, da Høyer forlod byen medio september 1811.

Archival Reference
M842
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication
Last updated 21.02.2018 Print