The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 459 of 10246
Sender Date Recipient
Arnold Wallick [+]

Sender’s Location

København

6.7.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8.
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Rom, 6.juli 1805.

...Vores Thorvaldsen arbeider meget og har forfærdiget en skiøn Amor og en Baccus, samt en Venus; alt viser hans Skiønhedsaand. Desuden har han giort Baron Schubarts og Gemalindes Büste, som blot Sproget mangler. Den store Bærnstorffs Büste er guddommelig, fuld af Liv og Aand og i overnaturlig Størelse. Hvor langt staae alle de tilbage, som i Dannemark findes; thi de, som ligne den døde meest, vige dog for denne sidste og nye Büste.

Hvad mig er angaaende, Deres kongl. Høihed, saa arbeider jeg bestandig og haaber snart at kunne sende en Prøve hiem derpaa.

Danske er her ret en Hoben af, især en velsignet Mængde Architekter; her har ogsaa været en Grev Ranzau fra Holsteen, et meget elskværdigt Menneske. Det Uhæld, Canova har havt med sin Pelamed, som er styrtet ned, veed formodentlig Deres kongl. Høihed; han selv var nær ved at blive et Offer. Nu er han i Wien og haaber snart igien at være her tilbage. Naar De engang igien benaader mig med et Brev, beder jeg Dem sige mig, hvorledes De, min naadigste Prinds, er tilfreds med hans Perseus…

General Comment

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Other references

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 441, p. 148.

Subjects
Artistic Environment in Rome · Portrait Busts, Contemporary Persons · Sculptures by Other Artists · Thorvaldsen and Canova · Thorvaldsen as a portrait artist · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Antonio Canova · Herman Schubart · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.01.2017 Print