6.7.1805

Sender

Arnold Wallick

Sender’s Location

København

Recipient

Christian 8.

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

Rom, 6.juli 1805.

...Vores Thorvaldsen arbeider meget og har forfærdiget en skiøn Amor og en Baccus, samt en Venus; alt viser hans Skiønhedsaand. Desuden har han giort Baron SchubartsI og GemalindesII Büste, som blot Sproget mangler. Den store BærnstorffsIII Büste er guddommelig, fuld af Liv og Aand og i overnaturlig Størelse. Hvor langt staae alle de tilbage, som i Dannemark findes; thi de, som ligne den døde meest, vige dog for denne sidste og nye Büste.

Hvad mig er angaaende, Deres kongl. Høihed, saa arbeider jeg bestandig og haaber snart at kunne sende en Prøve hiem derpaa.

Danske er her ret en Hoben af, især en velsignet Mængde Architekter; her har ogsaa været en Grev RanzauIV fra Holsteen, et meget elskværdigt Menneske. Det Uhæld, CanovaV har havt med sin Pelamed, som er styrtet ned, veed formodentlig Deres kongl. Høihed; han selv var nær ved at blive et Offer. Nu er han i Wien og haaber snart igien at være her tilbage. Naar De engang igien benaader mig med et Brev, beder jeg Dem sige mig, hvorledes De, min naadigste Prinds, er tilfreds med hans Perseus…

General Comment

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den danske baron Herman Schubart.

  2. Dvs. den hollandske baronesse Jacqueline Schubart.

  3. Dvs. den danske greve og udenrigsminister A.P. Bernstorff.

  4. Dvs. den dansk-tyske greve Conrad Rantzau.

  5. Dvs. den italienske billedhugger Antonio Canova.

Last updated 20.01.2017