Back to R

Conrad Rantzau

Denne biografi er under udarbejdelse.

Conrad Rantzau var meget kulturelt interesseret og mødte Thorvaldsen i Rom i 1805 under sin rejse i Sydeuropa. De forblev meget gode venner livet igennem. Rantzau opfordrede Thorvaldsen til at skænke sine værker til København.

Han bestilte i 1805 en kopi af relieffet Briseis og Achilleus, A490, men af uvisse årsager blev det aldrig leveret.

Rantzau var rigsgreve for storgodset Breitenburg i Holsten, fra 1828 Frederik 6.s overskænk og fra 1831 gehejmestatsminister. Han indtog en lederstilling blandt de slesvig-holstenske riddere. Han stod Frederik 6. meget nær og spillede som helstatsmand en vis politisk rolle i forbindelse med urolighederne i hertugdømmerne.

Rantzau besøgte Rom og Thorvaldseni igen i foråret 1828 som ledsager og vejleder for den danske prins Frederik (7.)

Han blev i sommeren 1805 portrætteret af Thorvaldsen i Rom, marmoreksemplaret findes på Breitenburg og gipsmodellen på Thorvaldsens Museum, A211.

Conrad Rantzau
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Rantzau repræsenteret i Kataloget.

References

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963-65, p. 120-127.

Last updated 24.06.2019

Conrad Rantzau #

Conrad Rantzau

Andreas Conrad Peter Rantzau 1773-1845 Danish, german Count, prime minister
From Thorvaldsen3 Doc.
To Thorvaldsen5 Doc.
Total8 Doc.

To and from others3 Doc.
Mentioned in30 Doc.