Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1905 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

23.5.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

G.F. Hetsch [+]

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da det her gengives efter afskrift fra Jørgen Kochs brevbog.

Resumé

Koch flytter snart ind i Casa Buti. Thorvaldsen modellerer Merkur som Argusdræber, jf. A5. Koch beder Hetsch om at videreformidle nogle oplysninger.

[...] om 4 a 5 Dage faaer ieg Bolig i det Huus hvor Thorvaldsen boer [...]
[...] Thorvaldsen modelerer paa en Merkur som nok bliver noget af det fuldkomneste Han har giordt. –
Min Ven! Beviis mig 3 Tienester som ligger mig endeel paa Hiertet. 1) Siig Professor Dajon, at ieg flere gange har talt med Thorvaldsen, om den bevidste Byste, at Han ey var uvillig at tage fat paa den, naaer Han fik noget af det saa særdeles nødvendige fra Haanden, men ey kunde bestemme naaer. – 2) Siig Høyer, at den Sag angaaende Wahls Penge arangement [sic], kunde ieg ey sige Ham det mindste om, da Thorvaldsen flere gange havde sagt mig, Han skulde tænke over dette, og ei skulde nærmere tale herom. [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Casa Buti · Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsens bofæller i Casa Buti · Thorvaldsens bopæle
Personer
Nicolai Dajon · C.F. Høyer · Bertel Thorvaldsen · Anne Margarethe Wahl
Værker
Sidst opdateret 10.10.2016 Print