The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1905 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

23.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

G.F. Hetsch [+]

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da det her gengives efter afskrift fra Jørgen Kochs brevbog.

Abstract

Koch will soon move into Casa Buti. Thorvaldsen is modelling Mercury about to Kill Argus, cf. A5. Koch asks Hetsch to pass on some information.

[...] om 4 a 5 Dage faaer ieg Bolig i det Huus hvor Thorvaldsen boer [...]
[...] Thorvaldsen modelerer paa en Merkur som nok bliver noget af det fuldkomneste Han har giordt. –
Min Ven! Beviis mig 3 Tienester som ligger mig endeel paa Hiertet. 1) Siig Professor Dajon, at ieg flere gange har talt med Thorvaldsen, om den bevidste Byste, at Han ey var uvillig at tage fat paa den, naaer Han fik noget af det saa særdeles nødvendige fra Haanden, men ey kunde bestemme naaer. – 2) Siig Høyer, at den Sag angaaende Wahls Penge arangement [sic], kunde ieg ey sige Ham det mindste om, da Thorvaldsen flere gange havde sagt mig, Han skulde tænke over dette, og ei skulde nærmere tale herom. [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commissions, not Accepted and Unrealized · Casa Buti · Artistic Environment in Rome · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Thorvaldsen's Residences
Persons
Nicolai Dajon · C.F. Høyer · Bertel Thorvaldsen · Anne Margarethe Wahl
Works
Last updated 10.10.2016 Print