Back to H

G.F. Hetsch

Denne biografi er under udarbejdelse.

Hetsch opholdt sig i Rom 1812-15, hvor han lærte Thorvaldsen at kende.

Hetsch var på forskellige måder involveret i planerne for bygningen af Thorvaldsens Museum. Han blev i 1837 medlem af Comiteen til Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, men allerede fra 1834 arbejdede han med planer til et museum for bl.a. Thorvaldsens værker på ruinerne af Marmorkirken, se linket til Samlingerne nedenfor. Han fremstillede også et projekt til museet på dets nuværende plads (1839). Ingen af delene blev realiseret.

Efter at Kristus, jf. A82, var blevet sat op på alteret i Vor Frue Kirke i København pegede Hetsch på, at apsisrundingen savnede en frise. Denne opfordringen greb Thorvaldsen straks, hvilket blev til relieffet Vandringen til Golgatha, jf. A560 (jf. Thiele IV, p. 77).

Thorvaldsen og Hetsch samarbejdede også om restaureringen af Christian 4.s gravkapel i Roskilde Domkirke. Ud fra Hetsch’ ide udførte Thorvaldsen relieffet Tre genier, A153, med en fremstilling af Christian 4.s valgsprog tiltænkt sarkofagens forside (jf. Thiele IV, p. 110, 201-202).

Hetsch var en af C.F. Hansens vigtigste medarbejdere under arbejdet med Christiansborg Slots interiør. Hans værker rummer træk af både klassicisme og nygotik. Han tegnede bl.a. den jødiske synagoge i København.

Hetsch støttede en række projekter i Københavns kunstmiljø, for eksempel N.L. Høyens grundlæggelse af Kunstforeningen i 1825 og Selskab for nordisk kunst i 1847.

Han var 8.3.1830 en af initiativtagerne til festforeningen De danske Romere i København.

Portrættet af Hetsch t.h. er et udsnit af et litografi fra 1855. Det skyldes Lars Andreas Kornerup (1822-1894) efter forlæg af J.V. Gertner. Det findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Hans far var den tyske maler Philipp Friedrich von Hetsch.Værker på Thorvaldsens Museum

Se Hetsch repræsenteret i Kataloget.

References

Last updated 13.12.2018

L.A. Kornerup efter forlæg af J.V. Gertner: G. F. Hetsch, 1855

G.F. Hetsch

Gustav Friedrich Hetsch 1788-1864 German Architect
To Thorvaldsen2 Doc.

To and from others9 Doc.
Mentioned in55 Doc.