The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.5.1818

Dvs. sagen omhandlende et pengebeløb fra boet efter den afdøde danske maler Johan Georg Wahl, som moderen Anne Margarethe Wahl havde til gode hos C.F. Høyer, jf. brev af 28.10.1817 fra Anne Margarethe Wahl til Thorvaldsen.

Last updated 19.05.2016