23.5.1818

Sender

Jørgen Koch

Sender’s Location

Rom

Recipient

G.F. Hetsch

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da det her gengives efter afskrift fra Jørgen Kochs brevbog.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Koch will soon move into Casa Buti. Thorvaldsen is modelling Mercury about to Kill Argus, cf. A5. Koch asks Hetsch to pass on some information.

Document

[...] om 4 a 5 Dage faaer ieg Bolig i det HuusI hvor Thorvaldsen boer [...]
[...] Thorvaldsen modelerer paa en MerkurII som nok bliver noget af det fuldkomneste Han har giordt. –
Min Ven! Beviis mig 3 Tienester som ligger mig endeel paa Hiertet. 1) Siig Professor DajonIII, at ieg flere gange har talt med Thorvaldsen, om den bevidsteIV BysteV, at Han ey var uvillig at tage fat paa den, naaer Han fik noget af det saa særdeles nødvendige fra Haanden, men ey kunde bestemme naaer. – 2) Siig HøyerVI, at den SagVII angaaende WahlsVIII Penge arangement [sic], kunde ieg ey sige Ham det mindste om, da Thorvaldsen flere gange havde sagt mig, Han skulde tænke over dette, og ei skulde nærmere tale herom. [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference

m34, nr. 72,8

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A5 Merkur som Argusdræber, Senest 17.10.1818, inv.nr. A5

Commentaries

  1. Thorvaldsen boede i Casa Buti, Via Felice nr. 46, jf. artiklen Thorvaldsens bopæle.

  2. Dvs. originalmodellen til Merkur som Argusdræber, jf. A5.
    Se også Thorvaldsen-kronologien senest 13.6.1818.

  3. Den danske billedhugger Nicolai Dajon.

  4. Dvs. den omtalte, jf. Ordbog over det danske Sprog, bevidst.

  5. Den omtalte buste er endnu uidentificeret. I brev af 13.9.1818 fra Jørgen Koch til Nicolai Dajon omtales busten ligeledes. Et bud er, at Dajon har bestilt en buste af sig selv hos Thorvaldsen, men at den aldrig blev realiseret.

  6. Den danske maler C.F. Høyer.

  7. Dvs. sagen omhandlende et pengebeløb fra boet efter den afdøde danske maler Johan Georg Wahl, som moderen Anne Margarethe Wahl havde til gode hos C.F. Høyer, jf. brev af 28.10.1817 fra Anne Margarethe Wahl til Thorvaldsen.

  8. Den afdøde danske maler Johan Georg Wahls moder, Anne Margarethe Wahl.

Last updated 10.10.2016