Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6769 af 10246
Afsender Dato Modtager
Marie Lehmann [+]

Afsendersted

Rom

2.11.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Marie Puggaard beretter om sit og forældrenes første besøg hos Thorvaldsen. Han overgår alle forventninger og er venlig og ukrukket. Dagen efter besøger de ham igen, denne gang under hans arbejde på Maximillian 1., A128, og da Hans Puggaard er gået, viser billedhuggeren rundt i sine værksteder og fortæller Marie og Bolette Puggaard om sine værker. Han slutter af i gårdhaven med at plukke roser til dem.

Mandag den 2den November

[...]

Naa da vi nu gik fra Kirken hentede vi Moder og gik hen til den henrivende Thorvaldsen; han kom selv og lukkede os ind, og var saa rar, han er meget rarere og bedre og smukkere end nogen af de Portraiter man seer, der er rigtignok ingen der skulde mærke, at det er den store Mand, som har skabt alle de uendelige Deiligheder. ... Da vi havde været der noget gik vi fra den Engel af en Mand; og havde om Aftenen et lille Selskab, hvor nogle af Malerne der ikke havde dandset i mange Aar hvorfor, da de havde Lyst dertil vi vexelviis maatte spille paa Klaver, Strikkepinde og synge, for at faae noget at dandse efter. ‒ I Dag Mandag gik vi Moder og jeg og Fader hen til Thorvaldsen i hans Ateillie ; vi kom ind i et Vognskur med Papirsvinduer, hvor den store Mand hang oppe paa Hovedet af en colossale Hest, paa hvis Ryg Keiser Maximilian sad, som skulde til München, han kom ned til os, og da Fader gik forklarede og fortalte han om alle sine Arbeider, ... Da vi havde seet dette Værksted, gik han selv hen med os til et andet hvor der blev arbeidet meest Gjentagelser af det andet, den deilige Venus i Marmor, som havde faaet Paris Æble, og som hun stod og saae paa, som om hun mente, at hun ikke fortjente det; ... han plukkede selv nogle Roser i sin Hauge, som han gav os og som blive gjemte som Riliqvier. Vi er alle Moder og jeg er nærved at blive tossede over ham og hans Arbeider, og God Nat.

Generel kommentar

Dagbogsnotatet omhandler i sin første del den forudgående dag, dvs. søndag d. 1.1.1835. Det fremgår af en forudgående indførsel i dagbogen.


Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Arkivplacering
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Emneord
Karakteristikker af Thorvaldsens person · Kunstnermiljøet i Rom · Selskabsliv i Italien · Thorvaldsens gårdhave i Rom · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens værksteder · Thorvaldsens værksteder, besøg i · Thorvaldsens værkstedspraksis · Værkstederne ved Piazza Barberini
Personer
Bolette Puggaard · Hans Puggaard
Værker
Sidst opdateret 16.01.2019 Print