The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6769 of 10246
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

Rom

2.11.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Marie Puggaard describes her and her parents’ first visit to Thorvaldsen. He surpasses all their expectations and is kind and unpretentious. The following day they visit him again, this time while he is working on Maximillian 1., A128, and when Hans Puggaard has left, the sculptor shows Marie and Bolette Puggaard his workshops and tells them about his works. They end up in the atrium, where he picks some roses for them.

Mandag den 2den November

[...]

Naa da vi nu gik fra Kirken hentede vi Moder og gik hen til den henrivende Thorvaldsen; han kom selv og lukkede os ind, og var saa rar, han er meget rarere og bedre og smukkere end nogen af de Portraiter man seer, der er rigtignok ingen der skulde mærke, at det er den store Mand, som har skabt alle de uendelige Deiligheder. ... Da vi havde været der noget gik vi fra den Engel af en Mand; og havde om Aftenen et lille Selskab, hvor nogle af Malerne der ikke havde dandset i mange Aar hvorfor, da de havde Lyst dertil vi vexelviis maatte spille paa Klaver, Strikkepinde og synge, for at faae noget at dandse efter. ‒ I Dag Mandag gik vi Moder og jeg og Fader hen til Thorvaldsen i hans Ateillie ; vi kom ind i et Vognskur med Papirsvinduer, hvor den store Mand hang oppe paa Hovedet af en colossale Hest, paa hvis Ryg Keiser Maximilian sad, som skulde til München, han kom ned til os, og da Fader gik forklarede og fortalte han om alle sine Arbeider, ... Da vi havde seet dette Værksted, gik han selv hen med os til et andet hvor der blev arbeidet meest Gjentagelser af det andet, den deilige Venus i Marmor, som havde faaet Paris Æble, og som hun stod og saae paa, som om hun mente, at hun ikke fortjente det; ... han plukkede selv nogle Roser i sin Hauge, som han gav os og som blive gjemte som Riliqvier. Vi er alle Moder og jeg er nærved at blive tossede over ham og hans Arbeider, og God Nat.

General Comment

Dagbogsnotatet omhandler i sin første del den forudgående dag, dvs. søndag d. 1.1.1835. Det fremgår af en forudgående indførsel i dagbogen.


Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Archival Reference
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Characterizations of Thorvaldsen · Artistic Environment in Rome · Social Life in Italy · Thorvaldsen's Atrium in Rome · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Workshops · Thorvaldsen's Workshops, Visits to · Thorvaldsen's Workshop Practice · Studios at Piazza Barberini
Persons
Bolette Puggaard · Hans Puggaard
Works
Last updated 16.01.2019 Print