Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6277 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rom

7.12.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

H.C. Andersen har været til digtoplæsningsaften på Accademia Tiberina sammen med Henrik Hertz og en nordmand ved navn Berg. Han beskriver omgivelserne, gæsterne og den interne misundelse og ringeagt de oplæsende digtere imellem.

Var om Aftenen paa Thorvaldsens Billet med Berg og Herts i Academia Tiberina, et smukt Lokale, med Homers og Italiens Digteres Büster, mellem hver Blomster og Lys. Vagt ved Dørene; 3 Cardinaler med deres røde Capots og Strømper sad forrest. Paa en Tribune lige for sad 15 Poeter, deriblandt flere Abater og to Senatorer. Hver oplæste sit Digt; de fleste halvsang det, med de stærkeste Gestus. Publicum applauderede stærkt, indbyrdes applauderede de ogsaa, men ganske fiint, det syntes som den ene ikke vurderede den anden høit, adskjellige Sideblik og sagte Hvidsken tyede / derpaa. – Den som skulde læse hørte slet ikke efter den foregaaende men memoirede alt sit, dog klappede han. – Det lød som om det var en lav Gjenstand der var besjunget med pindarsk Flugt. Een havde skrevet et Digt om Holophernes. 3 vare paa Latin. Hertz gik først og saae paa Bysterne, sagde da til mig, »vore kan jeg ikke finde!« – Paa Veien derhen gik vi vild, ligeledes paa Hjemveien, det lynede stærk, Gaderne svømmede i Vand, jeg fik vaade Fødder. – Gik med H paa Kneipen. –

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 247, l. 14 – p. 248, l. 5.

Emneord
Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Accademia Tiberina · Henrik Hertz · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.11.2016 Print