The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6277 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

7.12.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

H.C. Andersen har været til digtoplæsningsaften på Accademia Tiberina sammen med Henrik Hertz og en nordmand ved navn Berg. Han beskriver omgivelserne, gæsterne og den interne misundelse og ringeagt de oplæsende digtere imellem.

Var om Aftenen paa Thorvaldsens Billet med Berg og Herts i Academia Tiberina, et smukt Lokale, med Homers og Italiens Digteres Büster, mellem hver Blomster og Lys. Vagt ved Dørene; 3 Cardinaler med deres røde Capots og Strømper sad forrest. Paa en Tribune lige for sad 15 Poeter, deriblandt flere Abater og to Senatorer. Hver oplæste sit Digt; de fleste halvsang det, med de stærkeste Gestus. Publicum applauderede stærkt, indbyrdes applauderede de ogsaa, men ganske fiint, det syntes som den ene ikke vurderede den anden høit, adskjellige Sideblik og sagte Hvidsken tyede / derpaa. – Den som skulde læse hørte slet ikke efter den foregaaende men memoirede alt sit, dog klappede han. – Det lød som om det var en lav Gjenstand der var besjunget med pindarsk Flugt. Een havde skrevet et Digt om Holophernes. 3 vare paa Latin. Hertz gik først og saae paa Bysterne, sagde da til mig, »vore kan jeg ikke finde!« – Paa Veien derhen gik vi vild, ligeledes paa Hjemveien, det lynede stærk, Gaderne svømmede i Vand, jeg fik vaade Fødder. – Gik med H paa Kneipen. –

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 247, l. 14 – p. 248, l. 5.

Subjects
Artistic Environment in Rome · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Accademia Tiberina · Henrik Hertz · Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.11.2016 Print