Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2197 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsendersted

Rom

16.4.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius
Resumé

Scavenius har set en udstilling med nordiske kunstneres værker i Palazzo Caffarelli i Rom, hvor også Thorvaldsens Gratierne og Amor, jf. A29, var med i kataloget, men ikke udstillet. Scavenius var derefter til fest hos hertugen af Augustenborg.

Se original

[…]
Tilbageveien lagde vi over Aventiner Bjerget, forbi Palatini, til Capitoliet, hvor i Palazzo Caffarelli Udstilling af Tramontanske Kunstneres Arbeider. I fast alle Malerierne mærker man en Stræben efter at efterligne den gammeltydske, eller dog den for-raphaelske Skoles Stiil; Meget smuk men nesten redsom i Udtrykket var en Carton af Overbeck, forestillende de syv magre Aar, el rettere deres Virkning, Hungeren. – Blandt Sculptur Arbeider, en Bacchantinde, liggende i en høist liderlig Stilling af Byeström, Spinderinden af Schadow, og Psycke, af Thorvaldsens Discipel, Pa[xxxxeseren] Tenerani, Thor. Gratierne stode i Catalogen, men ei færdige. – Om Aftenen til langt ud paa Natten til Gilde hos Hertugen, hvor deet gik meget muntert til, og naturligviis blev drukket tæt. – Schubart. – Bernstorf.

Generel kommentar

Den omtalte udstilling med nordiske kunstneres værker åbnede i Palazzo Caffarelli i april 1819 i anledning af den østrigske kejser Frans 1.s besøg i Rom. Udstillingskataloget er gengivet i Passavant, op. cit., og anmeldt af Schlegel 23.4.1819.


Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 83-4. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt.

Arkivplacering
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Hans Geller: Die Bildnisse der deutschen Künstler in Rom 1800-1830, Berlin 1952, pp. 35-36.
  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin, 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Golo Maurer: Preußen am tarpejischen Felsen – Chronik eines absehbaren Sturzes. Die Geschichte des Deutschen Kapitols in Rom 1817–1918, Regensburg 2005.
  • Johann David Passavant: Ansichten über die bildenden Künste und Darstellung des Ganges derselben in Toscana, Heidelberg u. Speyer 1820. Udstillingskataloget er på pp. 205-214.
  • Friedrich Schlegels anmeldelse af 23.4.1819, trykt i Österreichischer Beobachter 1819, Nr. 127 (7.5.1819), pp. 630-632.

Emneord
Kunstnermiljøet i Rom · Nazarenerne (Lukasbund) · Selskabsliv i Italien
Personer
Joachim Bernstorff · Johan Niklas Byström · Christian Carl Friedrich August · Johann Friedrich Overbeck · Rudolf Schadow · Herman Schubart · Pietro Tenerani · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 24.04.2017 Print