The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2197 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

16.4.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius
Abstract

Scavenius saw an exhibition of works by Scandinavian artists in the Palazzo Caffarelli in Rome, where also Thorvaldsen’s Cupid and the Graces, cf. A29 was included in the catalogue but not exhibited. He then went to a party given by the Duke of Augustenburg.

See Original

[…]
Tilbageveien lagde vi over Aventiner Bjerget, forbi Palatini, til Capitoliet, hvor i Palazzo Caffarelli Udstilling af Tramontanske Kunstneres Arbeider. I fast alle Malerierne mærker man en Stræben efter at efterligne den gammeltydske, eller dog den for-raphaelske Skoles Stiil; Meget smuk men nesten redsom i Udtrykket var en Carton af Overbeck, forestillende de syv magre Aar, el rettere deres Virkning, Hungeren. – Blandt Sculptur Arbeider, en Bacchantinde, liggende i en høist liderlig Stilling af Byeström, Spinderinden af Schadow, og Psycke, af Thorvaldsens Discipel, Pa[xxxxeseren] Tenerani, Thor. Gratierne stode i Catalogen, men ei færdige. – Om Aftenen til langt ud paa Natten til Gilde hos Hertugen, hvor deet gik meget muntert til, og naturligviis blev drukket tæt. – Schubart. – Bernstorf.

General Comment

Den omtalte udstilling med nordiske kunstneres værker åbnede i Palazzo Caffarelli i april 1819 i anledning af den østrigske kejser Frans 1.s besøg i Rom. Udstillingskataloget er gengivet i Passavant, op. cit., og anmeldt af Schlegel 23.4.1819.


Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 83-4. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Hans Geller: Die Bildnisse der deutschen Künstler in Rom 1800-1830, Berlin 1952, pp. 35-36.
  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin, 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Golo Maurer: Preußen am tarpejischen Felsen – Chronik eines absehbaren Sturzes. Die Geschichte des Deutschen Kapitols in Rom 1817–1918, Regensburg 2005.
  • Johann David Passavant: Ansichten über die bildenden Künste und Darstellung des Ganges derselben in Toscana, Heidelberg u. Speyer 1820. Udstillingskataloget er på pp. 205-214.
  • Friedrich Schlegels anmeldelse af 23.4.1819, trykt i Österreichischer Beobachter 1819, Nr. 127 (7.5.1819), pp. 630-632.

Subjects
Artistic Environment in Rome · Nazarenes (Lukasbund) · Social Life in Italy
Persons
Joachim Bernstorff · Johan Niklas Byström · Christian Carl Friedrich August · Johann Friedrich Overbeck · Rudolf Schadow · Herman Schubart · Pietro Tenerani · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 24.04.2017 Print