The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2256 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

28.5.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet, men bemærk at Scavenius i denne dagbogsoptegnelse skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Scavenius bought cameos after Night, cf. A369, and Day, cf. A370, finished his diary, and went for a walk on Monte Pincio. He went to B.S. Ingemann’s birthday celebration in the Palazzo Sciarra with Thorvaldsen, who has postponed his departure for Denmark because he wants to finish a portrait statue and a relief of the Annunciation.

See Original

Indkjøbt Natten og Dagen af Th., i Conchylier, ret vel gjorte. – Fuldendt min Dagbog til i Dag. – Spadseret paa M. Pincio, smuk Udsigt. – I dag Ingemanns Geburtsdag, i den Anl. i Sciarra om Aftenen, hvor også Thorvaldsen. – Th.s Reise trækker sig bestanding længere ud; han vil endnu først fuldende en Statue – Portrait af russisk Dame – og et Basrelief, Mariæ Bebudelse, for Bayern.

General Comment

Som et kildekritisk forbehold skal det bemærkes, at Scavenius her skriver “Fuldendt min Dagbog til i Dag.” Det fortæller os to ting: Scavenius har ønsket at fuldende det romerske kapitel af sin dagbog inden han rejste fra Rom, da dette er hans sidste dagbogsoptegnelse derfra og han rejste få dage efter (Hjelholt, op. cit., p. 125). Det afslører dog også, at han ikke ajourførte dagbogen hver eneste dag, men nogle gange skrev fra erindringen, jf. dateringsbegrundelsen. Dagbogsoptegnelserne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.


Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, tredje hæfte ud af tre, p. 4. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Hermann Rollett: Die drei Meister der Gemmoglyptik, Antonio, Giovanni und Luigi Pichler, Wien 1874, pp. 65-66 (katalognr. 146 og 150). Tilgængelig online via Bayerische Staatsbibliothek
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.
  • Margrethe Floryan. Jesu liv i Thorvaldsens fortolkning. Projekt Münchener Apostelkirche, Arkivet 2016.

Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Commissions, not Accepted and Unrealized · Lost Works by Thorvaldsen · Portrait Statues, Contemporary Persons · Reliefs, Christian Mythology · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works
Persons
B.S. Ingemann · Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 24.04.2017 Print