Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2256 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsendersted

Rom

28.5.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet, men bemærk at Scavenius i denne dagbogsoptegnelse skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Scavenius har købt gemmer udført efter Natten, jf. A369, og Dagen, jf. A370, skrevet sin dagbog færdig og gået tur på Pincio. Han var til B.S. Ingemanns fødselsdag på Palazzo Sciarra sammen med Thorvaldsen, som har udskudt sin rejse til Danmark, fordi han vil færdiggøre en portrætstatue og et relief med bebudelsen.

Se original

Indkjøbt Natten og Dagen af Th., i Conchylier, ret vel gjorte. – Fuldendt min Dagbog til i Dag. – Spadseret paa M. Pincio, smuk Udsigt. – I dag Ingemanns Geburtsdag, i den Anl. i Sciarra om Aftenen, hvor også Thorvaldsen. – Th.s Reise trækker sig bestanding længere ud; han vil endnu først fuldende en Statue – Portrait af russisk Dame – og et Basrelief, Mariæ Bebudelse, for Bayern.

Generel kommentar

Som et kildekritisk forbehold skal det bemærkes, at Scavenius her skriver “Fuldendt min Dagbog til i Dag.” Det fortæller os to ting: Scavenius har ønsket at fuldende det romerske kapitel af sin dagbog inden han rejste fra Rom, da dette er hans sidste dagbogsoptegnelse derfra og han rejste få dage efter (Hjelholt, op. cit., p. 125). Det afslører dog også, at han ikke ajourførte dagbogen hver eneste dag, men nogle gange skrev fra erindringen, jf. dateringsbegrundelsen. Dagbogsoptegnelserne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.


Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, tredje hæfte ud af tre, p. 4. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Arkivplacering
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Hermann Rollett: Die drei Meister der Gemmoglyptik, Antonio, Giovanni und Luigi Pichler, Wien 1874, pp. 65-66 (katalognr. 146 og 150). Tilgængelig online via Bayerische Staatsbibliothek
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.
  • Margrethe Floryan. Jesu liv i Thorvaldsens fortolkning. Projekt Münchener Apostelkirche, Arkivet 2016.

Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Forsvundne værker af Thorvaldsen · Portrætstatuer, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker
Personer
B.S. Ingemann · Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 24.04.2017 Print