28.5.1819

Afsender

Peder Brønnum Scavenius

Afsendersted

Rom

Modtager

Peder Brønnum Scavenius

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet, men bemærk at Scavenius i denne dagbogsoptegnelse skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Resumé

Scavenius har købt gemmer udført efter Natten, jf. A369, og Dagen, jf. A370, skrevet sin dagbog færdig og gået tur på Pincio. Han var til B.S. Ingemanns fødselsdag på Palazzo Sciarra sammen med Thorvaldsen, som har udskudt sin rejse til Danmark, fordi han vil færdiggøre en portrætstatue og et relief med bebudelsen.

Dokument

Indkjøbt Natten og Dagen af Th., i ConchylierI, ret vel gjorte. – Fuldendt min Dagbog til i Dag.II – Spadseret paa M. Pincio, smuk Udsigt. – I dag IngemannsIII Geburtsdag, i den Anl. i Sciarra om AftenenIV, hvor også Thorvaldsen. – Th.s ReiseV trækker sig bestanding længere ud; han vil endnu først fuldende en Statue – Portrait af russisk DameVI – og et Basrelief, Mariæ BebudelseVII, for Bayern.

Generel kommentar

Som et kildekritisk forbehold skal det bemærkes, at Scavenius her skriver “Fuldendt min Dagbog til i Dag.” Det fortæller os to ting: Scavenius har ønsket at fuldende det romerske kapitel af sin dagbog inden han rejste fra Rom, da dette er hans sidste dagbogsoptegnelse derfra og han rejste få dage efter (Hjelholt, op. cit., p. 125). Det afslører dog også, at han ikke ajourførte dagbogen hver eneste dag, men nogle gange skrev fra erindringen, jf. dateringsbegrundelsen. Dagbogsoptegnelserne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.


Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, tredje hæfte ud af tre, p. 4. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Arkivplacering

Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A369 Natten, Tidligst juni 1815 - Senest august 1815, inv.nr. A369
A370 Dagen, Antagelig 1815, inv.nr. A370
A167 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, 1815, inv.nr. A167

Kommentarer

  1. Scavenius henviser her til reproduktioner af Thorvaldsens relieffer Dagen, jf. A370, og Natten, jf. A369, som han tilsyneladende har erhvervet sig som udskårne kaméer (“i konkylie”). Det er p.t. ikke muligt at fastslå, hvem han købte dem af, men i Rom var der på dette tidspunkt en del gemmeskærere, eksempelvis Luigi Pichler, som vides at have lavet reproduktioner af netop disse to motiver, jf. Rollett, op. cit.

  2. Denne kommentar afføder et kildekritisk forbehold mht. dagbogens dateringer, jf. den generelle kommentar.

  3. Den danske digter B.S. Ingemann.

  4. Palazzo Sciarra ved Corsoen i Rom, jf. Thorvaldsen-kronologien 28.5.1819.

  5. Thorvaldsen havde en forestående Danmarksrejse, som han flere gange udskød, men endelig påbegyndte 14.7.1819, jf. artiklen herom.

  6. Der er formodentlig tale om portrætstatuen af Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, jf. A167.

  7. Det drejer sig her om et relief af Bebudelsen, som var tiltænkt en reliefrise over Kristus liv, som Thorvaldsen fik bestilling på i 1817 til Apostelkirken i München, men som ikke blev realiseret, jf. Margrethe Floryans artikel Jesu liv i Thorvaldsens fortolkning. Projekt Münchener Apostelkirche. Thorvaldsen nåede dog at modellere begyndelsen og enden til denne frise, dvs. Bebudelsen og Kvinderne (De tre Marier) ved graven, hvoraf Scavenius altså kun omtaler den første. De blev begge senere destrueret af Thorvaldsen, men på Thorvaldsens Museum findes en skitse til Bebudelsen, C190 og en tegning udført af Leonardo Camia efter Thorvaldsens relief, D153.

Sidst opdateret 24.04.2017