Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 304 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl med slyngmonogram: CFS

27.9.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / Artiste pensionaire de S.[a] M[ajesté]: Danoise / che Monsior Rössler Locandiere Tedesco / nella Strada Condotti / a / Roma
Stemplet med rødt: NAPOLI

Resumé

Stanley beklager, at Thorvaldsen har været syg, men er fornøjet over, at billedhuggeren har skaffet ham et logi i Rom dér, hvor Thorvaldsen selv bor. Stanley forventer at være i Rom i midten af oktober. Han håber, at Herman Schubart kan hjælpe ham med tilladelser til at kopiere forskelligt i Pompeji og Portici.
Stanley udtrykker sin lettelse over, at Akademi-stipendiaterne Christian Hornbech og Hans Chr. Ratje endnu ikke er nået frem til Rom.

Se original [Translation]

Napel d: 27 September 1803

Din Skrivelse Gode Snille Ven! haver jeg rigtig modtaget, med inderlig megen sorg seer jeg deraf at du haver vaaren Syg hele Sommeren, Gud forbyde at du skulde have haft saa slem en Sommer som jeg nesten et heelt Aar, det Glædede mig uendelig da jeg saa Du tog paa Landet for at samle Kræfter, thi da kunde jeg vel slutte Sygdommen maatte være forbi, man siger aldmindelig hær at der i Rom om Sommeren skal være meget slem og skadelig Luft, og især Reisen til og fra Rom over de Pontiniske Sumpe skal være Dødsens Arbeide i den Heede Tid, – jeg kan ej Udtrøkke dig hvor glad jeg er hved at forestille mig, jeg skal Logere med dig min Gode Thorvaldsen under et Tag, det hvil blive mangen fornøyelig Øjeblik for mig, og som jeg ogsaa er Overbevist om Lærerig, da jeg kan af dig faa Underretning om mangen en Ting, den jeg ellers selv Møjsommelig nok havde maattet søge her[.] Altsaa inderlig Tag [tak] med din Omsorg med at forskaffe mig dette Logie og du maa endelig ej lade dette gaa bord [bort], om jeg en ogsaa skulde blive nogle Dage ude over min bestemte Tid, Medio Octobris, da det er mig alt for kierdt til at jeg skulde vilde miste det, skulde jeg ej komme til bestemte Dag, saa er Aaersagen denne at jeg blot hvil oppebie Baron von Schubarts Andkomst hertil, da jeg haaber han skal forskaffe mig Tilladelse til at afkiopere en og anden ting i Pompeia, og Museummet i Portici, det jeg ellers ikke kan, han skal komme den 6 eller 8 October og da haaber jeg han strax forskaffer mig Tilladelsen, og da skal det ej gaa meget over den Bestemte tid, du maa troe Gode Bertel jeg Længes lige saa meget efter at see og omfavne dig, som du mig, hær er jeg uden Ven, uden Alt, tack ogsaa for Underretningen hvor jeg skal tage hen den skal jeg ikke manqvere at Benytte mig af – Det er mig redt kierdt at Hornbeck og Ratje ej ennu ære komme til Rom maaske jeg som jeg haaber ennu kan være der forinden disse herrer. Lev imidlertid vel, og lad mig see at om Hornbeck, og Ratie skulde komme forinden jeg, du da for Guds skul ej Lader nogen af Disse Bekomme Wærelset, ennu engang Lev Vel jeg Omfavner dig af mit Gangske Hierte, og er Uforanderlig Din

C F Stanley

[tilføjet i margen:] P S: En Hastig og God forbædring Øndsker jeg Dig, og pas mig vel paa min Ven – Thorvaldsen – Hilds endelig Lund og alle som spørger efter mig

Generel kommentar

Brevet er hovedsagelig skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering
m1 1803, nr. 12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Kopiering efter antikken · Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens sygdom 1803-04
Personer
Christian Hornbech · J.L. Lund · Hans Christian Ratje · Herman Schubart
Sidst opdateret 28.02.2018 Print