The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 303 of 10243
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl med slyngmonogram: CFS

27.9.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / Artiste pensionaire de S.[a] M[ajesté]: Danoise / che Monsior Rössler Locandiere Tedesco / nella Strada Condotti / a / Roma
Stemplet med rødt: NAPOLI

Abstract

Stanley is sorry that Thorvaldsen has been ill, but he is happy that the sculptor has found lodgings for him at the place where Thorvaldsen himself lives. Stanley expects to be in Rome by mid-October. He hopes that Herman Schubart will be able to help him obtain permission to copy diverse objects in Pompeji and Portici. 
Stanley is relieved that his fellow architects from Copenhagen, Christian Hornbech and Hans Chr. Ratje, have not yet reached Rome.

See Original [Translation]

Napel d: 27 September 1803

Din Skrivelse Gode Snille Ven! haver jeg rigtig modtaget, med inderlig megen sorg seer jeg deraf at du haver vaaren Syg hele Sommeren, Gud forbyde at du skulde have haft saa slem en Sommer som jeg nesten et heelt Aar, det Glædede mig uendelig da jeg saa Du tog paa Landet for at samle Kræfter, thi da kunde jeg vel slutte Sygdommen maatte være forbi, man siger aldmindelig hær at der i Rom om Sommeren skal være meget slem og skadelig Luft, og især Reisen til og fra Rom over de Pontiniske Sumpe skal være Dødsens Arbeide i den Heede Tid, – jeg kan ej Udtrøkke dig hvor glad jeg er hved at forestille mig, jeg skal Logere med dig min Gode Thorvaldsen under et Tag, det hvil blive mangen fornøyelig Øjeblik for mig, og som jeg ogsaa er Overbevist om Lærerig, da jeg kan af dig faa Underretning om mangen en Ting, den jeg ellers selv Møjsommelig nok havde maattet søge her[.] Altsaa inderlig Tag [tak] med din Omsorg med at forskaffe mig dette Logie og du maa endelig ej lade dette gaa bord [bort], om jeg en ogsaa skulde blive nogle Dage ude over min bestemte Tid, Medio Octobris, da det er mig alt for kierdt til at jeg skulde vilde miste det, skulde jeg ej komme til bestemte Dag, saa er Aaersagen denne at jeg blot hvil oppebie Baron von Schubarts Andkomst hertil, da jeg haaber han skal forskaffe mig Tilladelse til at afkiopere en og anden ting i Pompeia, og Museummet i Portici, det jeg ellers ikke kan, han skal komme den 6 eller 8 October og da haaber jeg han strax forskaffer mig Tilladelsen, og da skal det ej gaa meget over den Bestemte tid, du maa troe Gode Bertel jeg Længes lige saa meget efter at see og omfavne dig, som du mig, hær er jeg uden Ven, uden Alt, tack ogsaa for Underretningen hvor jeg skal tage hen den skal jeg ikke manqvere at Benytte mig af – Det er mig redt kierdt at Hornbeck og Ratje ej ennu ære komme til Rom maaske jeg som jeg haaber ennu kan være der forinden disse herrer. Lev imidlertid vel, og lad mig see at om Hornbeck, og Ratie skulde komme forinden jeg, du da for Guds skul ej Lader nogen af Disse Bekomme Wærelset, ennu engang Lev Vel jeg Omfavner dig af mit Gangske Hierte, og er Uforanderlig Din

C F Stanley

[tilføjet i margen:] P S: En Hastig og God forbædring Øndsker jeg Dig, og pas mig vel paa min Ven – Thorvaldsen – Hilds endelig Lund og alle som spørger efter mig

General Comment

Brevet er hovedsagelig skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1803, nr. 12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Copying Antiquity · Artistic Environment in Rome · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Illness 1803-04
Persons
Christian Hornbech · J.L. Lund · Hans Christian Ratje · Herman Schubart
Last updated 28.02.2018 Print