The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.9.1803

Adjektivet snild har mange positive betydninger, som Stanley trækker på her som fx dygtig, kløgtig, opvakt, elskværdig, rar, sød, venlig o.a., se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 30.07.2008