The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

Christian Hornbech

Hornbech omgikkes Thorvaldsen i Rom under sin store udlandsrejse 1803-07 til Italien og Frankrig.

Han var Abildgaards protegé og blandt de fire arkitekter, der konkurrerede om Kunstakademiets rejsestipendium i år 1800 uden at få det – det gik i stedet til Thorvaldsens nære ven, C.F.F. Stanley.
På anbefaling af Abildgaard opnåede Hornbech imidlertid i 1802 100 rigsdaler årligt fra Kunstakademiet i tre år for at kunne studere i udlandet. Men dette beløb har øjensynlig ikke været tilstrækkeligt, for 17.6.1803 modtog Hornbech endnu et rejsestipendium fra Fonden ad usus publicos på 300 rigsdaler i to år, jf. Rigsarkivet, op. cit.

Han ankom til Rom i oktober 1803 (jf. brev af 18.10.1803 fra C.F.F. Stanley til Thorvaldsen) og forlod byen igen i selskab med Arnold Wallick efter 18.11.1806 med kurs mod Milano, hvorfra han sidst i december samme år fortsatte alene mod Paris (jf. breve af 18.11.1806 og 30.1.1807).

Tilbage i København blev han 1808 bygningsinspektør og i 1823 hofbygmester. Han boede fra ca. 1816/19 og til sin død på Charlottenborg, se Kunstakademiets boliger.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Hornbech repræsenteret i Samlingerne.

References

  • Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 61.
  • Weilbachs Kunstnerleksikon.

Last updated 02.08.2017

Christian Hornbech

Christian Bernhard Hornbech / Hornbeck 1772-1855 Danish Architect
To Thorvaldsen1 Doc.

Amanuensis for Thorvaldsen1 Doc.
Mentioned in23 Doc.