The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

(Fru) Horn

Denne biografi er under udarbejdelse.

Fru Horn var en bekendt af Thorvaldsen, men hvor godt de kendte hinanden står p.t. uklart.

Hun omtales bl.a. i et brev af 6.6.1831 fra Fritz Paulsen, der vil aflægge besøg hos Thorvaldsen sammen med hende; og Paulsen hilser Elisa og Thorvaldsen fra hende i et brev afsendt fra Livorno af 14.7.1831. I et brev af 28.11.1832 fra Elisa Thorvaldsen omtales hun omvendt som en person, Thorvaldsen skal hilse, dvs. da er hun igen Rom.

Baronesse Christine Stampe omtaler i sine erindringer Fru Horn som en person, der talte Paulsens sag over for Elisa mht. giftermål og lykkedes med det (op.cit., p. 100). Der må altså have været et sympatiforhold mellem Fru Horn og Fritz Paulsen, og de rejste tilsyneladende også sammen til Livorno, jf. referencen ovenfor.

References

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes erindringer om Thorvaldsen, København 1912.

Last updated 28.12.2018

(Fru) Horn

1830erne - 1840erne Danish ?
Mentioned in4 Doc.