The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5593 of 10246
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, hvori der ses aftryk af en oval signet. Et våbenskjold uden motiv omkrandset af blomsterranker.

14.7.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Nobile Sigr / Commendatore Thorwaldsen / à / Rome / Via Sistina No 46.
Poststemplet: “18 LUOL[XXX]” og “PER LIVORNO”.

Abstract

In spite of being ill, Paulsen writes to ease the pain he feels at the loss of the times he has recently spent with Thorvaldsen. He has just arrived at his lodgings in Leghorn and sends greetings to Eliza and the female members of the Buti family, who are to convey greetings to Adolf Senff and F.F. Friis. Mrs. Horn also sends greetings.

See Original

Høystærede Herr Etatsraad Thorwaldsen!

Saa lidet som man egentlig i almindelighed føler sig oplagt til at skrive eller til Forrettninger naar man er upaslig = hvilket endnu er Tilfeldet med mig, da jeg som Følge af Reisen, i min Sygdom er gaaet tilbage, og derfor befinder mig mindre Vel end da jeg forlod Rom = saa er det dog Trang for mit Hierte at underholde mig nogle Øyeblikke med Dem Høystærede Herr Etatsraad, som en liden Erstattning for det store Savn, ikke mere at være hos Dem og med Dem. –
Uden Vanskelighed ankom vi hertil den 12te Kl 5 Eftermiddag, hvor jeg forefandt det forud bestilte Quarteer i Orden, og har seenere hævet alle de smaae Vanskeligheder der som oftest møder hvor man paa nye etablerer sig. –
Min hierteligste venligste Hilsen til Elise – hos den brave Mad: Butti og Hendes huslige vakkre Døttre beder jeg mig bragt i venligst Erindring. –
Alle 3 unge Piger beder jeg overdraget at formelde min Hilsen til Herr Senff naar han som almindelig Kl 12½ converserer disse ved hans Frokost. Victoria overtager sig vist at hilse Philosophen Herr Friis fra mig. –
Frue Horn anbefaler sig Deres venskabelige Erindring og hilser Elise hiertelig. – Med største Høyagtelse og uindskrænket Hengivenhed Deres uforanderlige

F. Paulsen!

Livorno den 14 Juli 1831.

General Comment

På brevets udskritsside, nær seglet (tegningen skal ses på samme måde som seglets motiv), har en ukendt hånd (Thorvaldsen?) med et spinkelt blyantsrids tegnet et genitialia masculina externa.

Archival Reference
m16 1831, nr. 67
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Casa Buti · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Thorvaldsen's Children
Persons
Anna Maria Buti · Elena Buti · Olympia Buti · Vittoria Buti · Frederik Ferdinand Friis · (Fru) Horn · Elisa Paulsen · Adolf Senff
Last updated 17.02.2020 Print