Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 420 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

30.11.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af udkastet.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Resumé

Thorvaldsen beklager sit sene svar og fortæller, at han er ved at færdiggøre Bacchus, A2. Han beretter om nyt fra det romerske kunstnermiljø og fortæller, at han snart vil komme til Montenero for at arbejde der.

Se original [Translation]

Rom d 30 Novenber 1804

Deres kiære Brev af 2 Nov[e]mber imodtog jeg med stor Glæde men tillige saa sildig at det ikke var mig muligt at besvare det samme Dag og maatte opsette det til den negste Post hvomed jeg skrev. Jeg ser af Deres El[s]kverd[ige] Sk[r]ive[l]se af 26 Nov[e]mber at De ikke har bekommet det, tillige at jeg ikke kan have den Glæde at see Dem saa snart som jeg ønskede
Jeg kan ikke beskrive hvor undt det gjør mig at Deres Excellenza maa opholde sig paa denne Aar[s]tid med Deres Sygelige Gemalinde paa Montenero og tillige saa ensom, om faae Dage kan jeg faae min Bacus som jeg har under arbeide ferdig og saa kan jeg komme til Deres Excellenza og arbeide hos Dem dersom
Jeg takker for det tilbud at
Her er alt saa vit ieg ved ved det Gamle, Canova har giord Modellen [til] Boneparte[s] Moder siden[de] som Agrepina paa Capitolio og er meget skiønd arbejdet. Hendes Datter Prinsesse Borchese forestillende som en ligende Venus er ikke saa god, men han[s] monument til Alfieri er kiønd. Camucini har giordt en teælig Carton som for[e]stiller Tomas som stikk[er] sin finger i Kristos sidesaaer, naar han har mallet det skal det eftergiøres i Musaich til San Pietro her. Den tyske Billedhugger gjør nu sin [fortsættes på side 4] smukke Amor i Marmor for sin Prins.

Generel kommentar

Dette brevudkast er skrevet på samme ark som to andre udkast, sandsynligvis til samme brev, se 30.11.1804 og 7.12.1804. Arkets første påskrift er en regning af 22.11.1804 fra Thorvaldsens vært, Camillo Buti.

Om sammenhængen mellem disse tre udkast, regningen og nogle blyantsskitser på arket, se den generelle kommentar til brevudkast af 7.12.1804.

Arkivplacering
m28, nr. 19a
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 259.
Emneord
Forsvundne breve · Kunstnermiljøet i Rom · Montenero · Museer og kunstsamlinger i Rom · Skulpturer af andre kunstnere · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsen og Canova · Thorvaldsen som kunstkender
Personer
Vittorio Alfieri · Letizia Bonaparte · Pauline Borghese · Vincenzo Camuccini · Antonio Canova · Napoleon 1. · Jacqueline Schubart · Konrad Heinrich Schweickle · Wilhelm 1.
Værker
Sidst opdateret 13.07.2015 Print